Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente te Maasdijk
 
 
Uit de pastorie aan de De Ruyterstraat Uit de pastorie aan de De Ruyterstraat

Luthers kritiek op misstanden in de Kerk van destijds was op veel punten terecht, aldus een artikel in Katholiek Nederland. Kort voor de paus afreist naar Zweden zegt dit mgr. Brian Farrell, secretaris van de Pauselijke Raad ter bevordering van de Eenheid van de Christenen. Luther heeft ‘misbruiken’ willen corrigeren en de Kerk ‘reinigen’, aldus de Ierse aartsbisschop in gesprek met L’Avvenire.

De zoektocht naar een ‘heiliger en levendigere Kerk dichter bij het evangelie van Christus’ was een ‘positieve impuls’. Veel van de ‘vermaningen’ van de reformator zijn in het proces ‘deel van het kerkelijk leven zelf’ geworden, zodat katholieken nu in staat zijn die na te leven. Als etappes op de weg naar kerkelijke vernieuwing noemde Farrell het Concilie van Trente en het Tweede Vaticaans Concilie.

Naar aanleiding van het vijfhonderdjarig jubileum van de Reformatie is de paus op maandag 31 oktober naar Zweden gereisd. Daar heeft hij samen met protestantse kopstukken het begin van de Reformatie herdacht. Onder katholieken is dit niet onomstreden. De conservatie RK historicus Roberto de Mattei uit op zijn website de ‘vrees’ dat het in Zweden tot intercommunie met de protestanten zal komen.

Dit zou volgens hem ‘heiligschennend’ zijn. De in mijn ogen juist positieve ontwikkelingen zijn tekenend voor de sterk verbeterde onderlinge verhoudingen van de RK Kerk en de protestantse kerken. Er is in 1999 ook met de Lutheranen een document ondertekend waarin men het eens geworden is over ‘de rechtvaardiging ‘door geloof alleen’ (het Sola Fide).

Dit gebeurde door de Lutherse Wereldfederatie en de Rooms-katholieke kerk. De overeenstemming op dit punt heeft men als volgt heeft verwoord: ‘Samen belijden we: alleen uit genade en door het geloof in de heilsdaad van Christus, en niet op grond van eigen verdienste, worden wij door God aangenomen en ontvangen wij de Heilige Geest, die ons hart vernieuwt en ons in staat stelt om goede werken te doen en ons daartoe oproept.’
Dit werd ondertekend op 31 oktober 1999 te Augsburg. Opvallend is ook dat In de week van ‘de eenheid voor alle christenen’ in januari gezamenlijk de Reformatie zal worden herdacht. Zo is althans de liturgie die wereldwijd gebruikt wordt in oecumenische diensten samengesteld. 

Een hartelijke groet vanuit de pastorie, 

ds. Leo van der Eijk

terug
 
 
 

Inloggen


 

Heilig Avondmaal (De Hoeksteen)
datum en tijdstip 24-03-2019 om 19:00
meer details

Heilig Avondmaal (De Hoeksteen)
datum en tijdstip 24-03-2019 om 9:30
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.