Beloofd (2) Beloofd (2)
De verleden keer had ik het over Gods beloften. Dat je wel een stap moet willen zetten in geloof om die beloften van God ‘je eigen te maken’. Maar… hoe kan je dit nu praktisch toepassen in het leven van alledag.
Stel er is  tekst of bemoediging, een belofte  uit de Bijbel die jou erg aanspreekt.  Betrek deze dan op jezelf. Een voorbeeld    (1 Petrus 5:7) – Werp al je bekommernis (‘ kommer en kwel’) op Hem en Hij zorgt voor u-.  In woorden van deze tijd betrokken op jezelf:  (je eigen naam) geef al je zorgen en problemen over aan Mij en Ik God zorg voor jou.
Print deze tekst uit , koop er een kaart van en hang deze op. Of plak hem in je agenda, zet hem in je mobiel. Zo.. dat deze tekst jou vaak onder ogen komt. Probeer deze tekst dan wel in de juiste context van het bijbel gedeelte te zien, anders heb je de kans dat je de boel uit zijn verband trekt. Als het kan spreek deze tekst dan hardop uit want dan komt deze beter bij je binnen. Zo kun je Gods stem meer leren ‘zien’ met je hart. Hoe je omstandigheden ook zijn. Door Zijn woorden richt je je hart naar Boven en kijk je een soort van over je omstandigheden heen. Dit is niet: ‘je kop in het zand steken’. Moeilijkheden, ellende, problemen kunnen er zijn. Je kan er middenin zitten. Maar je wilt je er niet door laten be-heer-sen. Laat die geweldige Schat aan beloften die God, onze Heer, geeft niet van je afpakken. Niet door je eigen ongeloof, angst en twijfel, niet door andere mensen en niet door het kwaad. Wapen je tegen die tegenstemmetjes. Wees er alert op en zoek dan gelijk contact met God. Laat je niet naar beneden duwen. Richt je op Gods stem. Dit gaat met ‘vallen en opstaan’ en dat mag ook. God heeft echt het Goede met ons voor en niet het kwade.
Muziek kan ons ook helpen op Gods beloften te focussen. Als je het zelf niet meer zeggen (bidden) kan, zing het dan. Zing tegen alles is. Zingen is twee keer bidden heb ik ooit gehoord. Soms kan er ook zomaar een stuk van een lied in je opkomen. Dit kan je helpen om weer verder te gaan, het positieve weer te zien. Hou je vast aan Zijn beloften en vaak achteraf zal je zien: Hij heeft mij geholpen. Hoop (dat is in de Bijbel: zeker weten) op God. Hij doet wat Hij belooft!

Groet, Hélène Vellekoop-Lange
terug