Bevestiging en intrede zondag 29 augustus   Bevestiging en intrede zondag 29 augustus  

 
De pastorie wordt in orde gemaakt en de verhuisdozen in Enter worden ingepakt: wij kijken uit naar de komst van onze nieuwe dominee ds. Floris den Oudsten en zijn gezin. Op zondag 29 augustus zal ds. den Oudsten als predikant worden verbonden aan onze gemeente.
 
·        Om 10.00 zal de bevestigingsdienst geleid worden door ds. Jelle de Kok.
·        Om 15.00 zal de intrededienst geleid worden door ds. Floris den Oudsten zelf.
 
Zoals u ziet worden de diensten op een andere tijd georganiseerd dan we gewend zijn, dus schrijft u ze alvast in de agenda. We hopen u en ook jou te zien op deze feestelijke zondag!
In verband met de dán geldende coronamaatregelen zullen we u en jou later verder informeren over deze diensten en u dan melden hoe u/jij een plekje voor (één van) deze diensten kunt reserveren.  
 
Commissie bevestiging en intrede
 
terug