Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Bouwstenen Bijbelschool Westland 2015 Bouwstenen Bijbelschool Westland 2015
Bouwstenen Bijbelschool Westland
Een aantal predikanten verzorgen weer samen de Bouwstenen Bijbelschool. De BBS is een geloof verdiepende cursus van 2 x 16 avonden, verdeeld over twee jaar.  De docenten zijn: ds. Mark Verrips, ds. Henk Zeeman, ds. Erica Dibbets, ds. Pieter van den Ende en ds. Leo van der Eijk, allen uit Westlandse gemeentes. Waarom vinden wij deze cursus belangrijk? Wij vinden het een diepte investering voor je geloofsleven, het is bovendien ook iets wat christenen uit het Westland boven de lokale gemeentegrenzen met elkaar verbind. De onderwerpen die aan de orde komen vanuit de bijbelse gegevens zijn b.v. de omgang met God, het persoonlijke gebed, geloofszekerheid, een aantal thema’s rond de bijbel, zoals de betrouwbaarheid, inspiratie, gezag van de bijbel. Een aantal thema’s over de heilige Geest in de bijbel, maar ook in ons leven. In het tweede cursusjaar wordt stilgestaan bij de bijbelse kijk op de mens, onze relaties met God en onze naaste, hoe communiceren wij het evangelie, samen gemeente zijn, gaven van de heilige Geest en God dienen met die gaven. In september willen we de Bouwstenen Bijbelschool weer van start laten gaan met cursusjaar 1. Dit echter wel bij voldoende belangstelling. Er zijn minimaal 15 aanmeldingen nodig om van start te gaan. De deelnemers die afzwaaiden waren enthousiast en wij zijn dat als docenten ook. We hopen op een goede respons en veel zegen die er vanuit mag gaan. De eerste cursusavond is op dinsdag 8 september in De Kiem, Koningin Julianaweg 91, te ‘s Gravenzande en begint om 19.30 uur. De BBS komt om de 14 dagen bijeen, uiteraard niet in de schoolvakanties. De kosten zijn € 40,- voor de cursusmap van jaar 1. De koffie of thee is dit keer voor eigen rekening, hierin zit een kleine bijdrage voor het gebruik van de zaal. Verder zijn er geen kosten. Voor meer informatie over de cursus kunt u terecht op de website van het EW bij Ds. Leo van der Eijk, 0174-516597 of email lcvdeijk@hetnet.nl
terug
 
 
 

Inloggen


 

Geen dienst
datum en tijdstip 28-11-2021 om 19:00
Deze dienst is wegens COVID vervallen.
meer details

1e advent
datum en tijdstip 28-11-2021 om 9:30
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.