De Actie Kerkbalans is weer gestart

De Actie Kerkbalans is weer gestart

Elk jaar in januari vragen we alle leden om hun lidmaatschapsbijdrage voor dat jaar. Alle kosten voor het hebben van een dominee, kerkelijk werker, kosters, het kerkgebouw, het organiseren van jeugdwerk en kerkdiensten met beeld en geluid en nog veel meer, moeten betaald worden door de leden samen.
Het bijzondere in de kerk is dat er geen vast bedrag voor het lidmaatschap is. We vragen om een financiële bijdrage naar draagkracht. Wil je weten waarom je zou moeten geven, kijk dan eens naar de volgende video-opname. 
Wij willen investeren in het jeugdwerk en in de geloofsgroei van jongeren in de hoop dat ouders op hun beurt van harte en vanuit overtuiging met geloof en kerk bezig zijn. Meer hierover is te lezen in de ‘Toekomstvisie Jeugdwerk’ op deze website. We investeren ook door het aantrekken van een seniorenpastor. Samen willen we als gemeente groeien in ons geloof in Jezus Christus.
De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans!

Geen lid?
Bent u geen lid, maar komt u in de Dorpskerk of kijkt u graag naar de kerkdiensten op Kerkdienstgemist of wilt om een andere reden graag financieel bijdragen aan onze gemeente, dan kunt u een bedrag overmaken naar NL40 RABO 0340 3384 82 t.n.v. Protestantse Gemeente Maasdijk of scan de volgende code en maak geld over via iDeal.Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage!
 
terug