Gemeenteproject rondom het Avondmaal – Kom, eet en drink!  Gemeenteproject rondom het Avondmaal – Kom, eet en drink! 

Wat beleeft u, wat beleef jij aan het Avondmaal? Wat betekent het voor jou als je brood, wijn/druivensap tot je neemt? Zijn kerkdiensten waarin het Avondmaal wordt bediend voor jou feestelijk of droevig, kijk je er naar uit of blijf je weg? 


De komende maanden willen we door middel van een aantal themapreken en twee themabijeenkomsten als gemeente nadenken over de betekenis van het Avondmaal en hoe een ieder dit beleeft. Het doel van deze verdieping rondom het Avondmaal wordt het best verwoord door het volgende citaat: “Opnieuw ontdekken wat Christus ons in het sacrament van het Avondmaal geeft én nog meer wil geven.” 
Dit gemeenteproject is gericht op de hele gemeente. Naast de kerkdiensten die iedereen kan bijwonen of beluisteren/bekijken, komen er daarom naast avondbijeenkomsten ook middagbijeenkomsten. Voor ouderen, maar ook voor anderen die ’s avonds niet kunnen.  
Het programma van het gemeenteproject ‘Kom, eet en drink!’ ziet er als volgt uit: 
Zondagmorgen 13 maart : ‘Doe dit tot mijn gedachtenis’ - Wat doen we als we Avondmaal vieren? (Lukas 22:19 en 20) 
Zondagmorgen 20 maart : ‘Daar hoor ik (niet) thuis’ - Over deelnemen aan het Avondmaal. (Lukas 22:15) 
Zondagavond 27 maart : ‘Totdat Hij komt’ - Het Avondmaal en Gods toekomst. (Lukas 22:16) 
Gemeentebijeenkomsten - In gesprek over het Avondmaal – Kom, eet en drink! 
Over de symboliek van het Avondmaal aan de hand van diverse Bijbelgedeelten. 
14.30u, maandagmiddag 28 maart in de Dorpskerk 
20.00u, maandagavond 28 maart in de Dorpskerk 
20.00u, woensdagavond 6 april in de Dorpskerk
Zondagmorgen 10 april : ‘Een volkomen offer’ - Avondmaal en ‘hoe weet ik het zeker?’ (Lukas 23:45) 

Witte Donderdag 14 april en Goede Vrijdag 15 april – Avondmaalsvieringen 
Zondagmorgen 15 mei : ‘Als broeders en zusters verbonden’ - Het Avondmaal en de christelijke gemeenschap. (Lukas 22:32) 
Zondagmorgen 29 mei : ‘Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze Hem’ – Christus ontmoeten bij Woord en Sacrament. (Lukas 24:13-35) 
Gemeentebijeenkomsten - In gesprek over het Avondmaal – Kom, eet en drink!
 
Over de praktijk van het Avondmaal in de gemeente. In week 22, de week van na zondag 29 mei. Dagen en tijden van de bijeenkomsten volgen nog. 
We hopen op (jo)uw betrokkenheid op en aanwezigheid bij de bijeenkomsten, zondags en doordeweeks. Om met elkaar als huisgezin van God opnieuw te ontdekken wat Christus ons in het sacrament van het Avondmaal geeft én nog meer wil geven. 

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Protestantse Gemeente Maasdijk

 
Nassaustraat 1

2676 AX Maasdijk
06-18766724
 
terug