Kerkbezoek PG Maasdijk vanaf oktober Kerkbezoek PG Maasdijk vanaf oktober

De basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ veranderde vanaf zaterdag 25 september in een dringend advies om afstand te houden. Dit betekent dat ook in kerken de verplichting van ‘1,5 meter afstand houden’ formeel vervalt. Tegelijkertijd benadrukt de overheid dat één van de coronamaatregelen blijft: (gepast) afstand houden. De 2 stoelen afstand houden bij ons in de kerk, is nu een advies, maar niet meer perse verplicht. Voor het bijwonen van kerkdiensten is een corona toegangsbewijs niet verplicht.
De registratieplicht en gezondheidscheck komen te vervallen. We zijn daarom gestopt met het strookje invullen/inleveren bij de ingang. Placering blijft van toepassing: kerkgangers hebben een vaste zitplaats en verplaatsen zich zo weinig mogelijk tijdens de kerkdienst.
De basisregels blijven onverminderd van belang, omdat het coronavirus niet weg is:
• Handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog;
• thuisblijven en testen bij klachten;
• zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes;

De scriba. 
terug