zondag 29 mei 2022 om 9:30

Kerkdienst

Zie hier de orde van de dienst

Collecte’s :
1  Oost Europa Commissie  2e Kerk

Kinderkerk:
Groep 1-4 Marjolein + hulp Fleur
Groep 5-8 Caroline Janine

Gebedsteam:
Els en Sjaak Groenheide

Oppasdienst:
Judith Vharmeyer Annelies van Vliet Ties van Vliet

gebroken brood en open ogen
Als Rembrandt zijn beroemde schilderij over de thuiskomst van de jongste zoon schildert, beeldt hij maar liefst vijf figuren af. Dat zijn er meer dan in de gelijkenis in Lukas 15 voorkomen. In één van die figuren herken je Rembrandt zelf. Het is net alsof Rembrandt wil zeggen : deze gelijkenis is niet zomaar een verhaal over toen en daar, nee, het is een gebeuren van hier en nu. Het gaat over jou, het gaat over mij. Kijk zo eens naar de Bijbelverhalen en vraag je af: waar zit ik zelf in dit verhaal? Het kan zomaar zijn dat Lukas dezelfde bedoeling heeft in Lukas 24 waar we lezen over de Emmausgangers. Waar hij de reisgenoot van Kleopas bewust geen naam geeft. Bewust niet zegt of het een man of vrouw was, jongen of meisje, oud of jong, homo of hetero, blank of bruin. Dat heeft ook wel iets moois. Want op die manier kan iedereen het zijn. Ook jij, of u, of ik. Wij hadden daar zomaar kunnen lopen, op die weg van Jeruzalem naar Emmaüs. En dan had Jezus ook tegen ons gezegd: onverstandigen en tragen van hart!
Zondagmorgen lezen we over de Emmaüsgangers (Lukas 24:13-35). De preek eindigen we met woorden van BLØF. Luister het lied maar eens met het verhaal van de Emmaüsgangers in je achterhoofd. En ontdek de overeenkomsten én de verschillen...
Want als Jezus je de ogen opent is het de dag waarop de muur in een raam verandert. Alsof er iets opengaat, iets wat er nog niet was. Laat het licht naar binnen vallen. Laat je ogen openen, loop je geluk niet voorbij. En dan denk ik, nee dan weet ik, ook al is het nog maar klein, het staat in steen gehouwen, ik moet nergens anders zijn. Alsof je iets nieuws ziet, alsof er iets aan je verschijnt, Jezus die je de ogen opent en zegt : Ik leef en jij met mij!
"Er valt licht bij mij naar binnen
Ze staat naast me met haar tas
Alsof er iets opengaat
Iets wat er nog niet was
En dan denk ik, nee, dan weet ik
Ook al is het nog maar klein:
Het staat in steen gehouwen
Ik moet nergens anders zijn
Ze kijkt heel lang naar de wolken
En dan kijkt ze naar mij
Alsof ze nu iets nieuws ziet
Alsof er iets aan haar verschijnt
En dan lacht ze, dan straalt ze
Niemand hier is vrij
Ik kan maar niet begrijpen
Hoe zij zo zichzelf kan zijn
Open je ogen voor mij
Loop je geluk niet voorbij"
 

terug