zondag 27 november 2022 om 10:00

Gezinsdienst/1e Advent
Voorganger(s): ds. Floris den Oudsten v.d.m.

Zie hier de orde van de dienst

Collectes:
1e Diaconie buitenland (zie info) 2e Kerk.


Kinderkerk:
voor groep 1 t/m 8.

Oppasdienst:
Annelies van Vliet.

Gebedsteam:
het gebedsteam is na de morgendienst aanwezig in de gedenkhoek
om met u/jou persoonlijk te bidden en danken. Voel je vrij om te komen.

Info collecte Diaconie (Dorcas)
Dorcas investeert in duurzame verandering in het leven van mensen die achtergesteld worden. Bij armoede, uitsluiting en crisis creëren we mogelijkheden voor hen om tot bloei te komen. Zo volgen we Jezus Christus.
Wij werken in Oost-Europa, Oost-Afrika en het Midden-Oosten, waar wij jaarlijks ongeveer een miljoen mensen bereiken. We hebben vestigingen in veertien landen die worden geleid door lokale collega’s. Hier investeren we in veerkrachtige gemeenschappen, waarin iedereen kan meedoen. Bij een ramp of crisis verlenen we noodhulp en dragen we bij aan wederopbouw. Tegelijkertijd investeren we in structurele oplossingen voor armoede en uitsluiting. Bij alles wat we doen staan daadkracht, integriteit en liefde centraal. Ook wij als kerk dragen deze organisatie een warm hart toe.
 

terug