Protestantse Kerk in Nederland
 
 
zo 20 sep 2020  om 9:30
Voorganger: Ds. G. den Hartogh
Startdienst (Dorpskerk)

Zie hier de liturgie

Collecte’s :
1e Diaconie buitenland 2e Jeugd

Kinderkerk:
Caroline en Petra

Gebedsteam:
Ada en Leen Dekker aanwezig in de Kerk

Oppasdienst:
Esther Doorduin, Linda v.d. Lee en Beata

Proef het Goede Leven
Aanstaande zondag is er de jaarlijkse Startdienst, een dienst die ditmaal toch een wat ander karakter zal hebben dan in voorgaande jaren. En dat heeft uiteraard alles te maken met de coronamaatregelen die nu al sinds maart van kracht zijn en ook de kerken bepaald niet onberoerd hebben gelaten.

Nu is het uiteraard mogelijk de huidige situatie te bezien vanuit het perspectief van alles wat niet (meer) mogelijk is. Met als zeker resultaat dat men in een negatieve spiraal belandt, waarin alles alleen maar somberder wordt. Echter: we kunnen ook de andere kant opkijken en ons, vanuit ons geloof, laten leiden door hoop en liefde.

Tegen die achtergrond mogen we blij zijn met het feit dat vanuit de landelijke PKN gekozen is voor een jaarthema dat bij wijze van spreken een dam tegen iedere vorm van negativisme en somberheid opwerpt: het Goede Leven! En dat is dan ook waar we in de dienst van a.s zondag nader op hopen in te gaan. Maar dat is nog niet alles, want een begrip als 'Het Goede Leven' kan als behoorlijk vaag en abstract overkomen.

Vragen oproepen: wat is een goed leven eigenlijk? En hoe bereik je dat? Om e.e.a. toch wat tastbaarder te maken hebben we met elkaar bedacht het thema van de PKN een klein beetje uit te breiden en er van te maken: 'Proef het Goede Leven' (en ook dat is een voluit bijbels gegeven).

Om dat te kunnen verwerkelijken hebben we uw / jouw hulp nodig.
Het lijkt ons namelijk leuk als iedereen een lekkernij meeneemt waarvan hij / zij een ander kan laten proeven. Het leukste is natuurlijk als je zelf iets maakt (bakt, bijvoorbeeld), maar omdat wellicht niet iedereen in Maasdijk een meesterbakker is, is het ook voorstelbaar dat je gewoon naar de winkel gaat en daar iets koopt wat vervolgens op een creatieve manier wordt ingepakt, - om dan vervolgens aan een ander te geven, bij voorkeur iemand binnen de gemeente die je eigenlijk niet of nauwelijks kent.

Kortom: een smakelijk cadeautje voor die ander!
Voor ieder die zondag in de dienst aanwezig is: neem dus per huishouden een lekkernij (een kleinigheidje!) mee naar de dienst. Wie thuis meeluistert kan ook meedoen: zet uw lekkernij ingepakt klaar in uw huiskamer. Tijdens de dienst hoort u allen wat verder de bedoeling is. Wees creatief! En laten we afspreken dat het kopen van een doos Merci bij uitzondering niet is toegestaan!

Ds. Gert den Hartogh en Anne Stelma – Ribberink

terug
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst (via kerkdienstgemist.nl)
datum en tijdstip 01-11-2020 om 9:30
meer details

Schoolkerkdienst (De Dorpskerk
datum en tijdstip 02-11-2020 om 9:30
Maandag 2 november wordt er in de Dorpskerk van 8.45uur-9.30uur een schoolkerkdienst gehouden, in samenwerking met basisschool het Kompas.
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.