Kerstfeest – vooruitblik zondagmorgen 25 december Kerstfeest – vooruitblik zondagmorgen 25 december
Soms wijst iemand je iets aan, maar zie je het niet. Hoe de ander ook probeert het je te laten zien, al snel zeg je “Laat maar zitten”. Het is een menselijk misverstand om veel te snel tevreden te zijn. Wanneer ben je tevreden als we kerstmorgen met elkaar naar het kind in de kribbe kijken? Zien we wat God ons wil laten zien? Of vieren we de geboorte van Jezus ‘gewoon’ mee, zonder echt de betekenis van Kerstfeest te zien?
Het kerstverhaal speelt in een tijd die bol stond van de spanningen. Het Romeinse Rijk met de keizer die als ‘zoon van god’, als hogepriester, als koning, over de wereld heerste. Wat voor die wereld 'evangelie', goed nieuws was, vanwege de pax Romana, de vrede die er hierdoor heerste. En dan de joodse droom, dat na ballingschap en duisternis er een Messias zou komen, God die in gestalte van een koning zou terugkeren naar de herbouwde tempel, het rijk van vrede en recht zou vestigen...
Kerstfeest is dus revolutionair als we de revolutionaire woorden geloven die Maria en Zacharias eerder zongen. Stel dat onze macht, rijkdom en overvloed op kerst gegeven zou worden aan nederigen, armen en hongerigen, zouden we dan nog steeds een ‘leuke kerst’ hebben?
Met kerst vieren we dat dé Zoon van God geboren is en dat daarmee er een einde komt aan alle ‘godenzonen’ die beweren vrede en geluk te kunnen realiseren. Maar het onttroont ook ons eigen ‘augustusje’ dat op de troon van ons eigen hart zit. Het roept ons om als priester onze afgoden weg te doen en God te dienen, voor Hem te buigen, die onder ons is komen wonen.
Op het verjaardagsfeest van Jezus zijn al zijn vrienden uitgenodigd. In een feestelijke dienst willen we zingen, bidden, luisteren naar het kerstevangelie, onze gaven geven en de geboorte van Christus vieren. Er is kinderkerk voor kinderen uit groep 1-8 en voor de allerkleinsten is er crèche.
 
terug