Laat je gezicht zien! – gemeenteavond 2.0 

Laat je gezicht zien! – gemeenteavond 2.0 
Welk gezicht heeft onze kerk? En hoe zal dat in de toekomst zijn? 
Daarover gaan we op een verrassende manier met elkaar in gesprek aan de hand van 3 vragen: 
- Waar word je blij / enthousiast van? Wat moet blijven in de kerk? 
- Wat mis je in de kerk? Wat zou moet starten / uitbreiden in de kerk? 
- Waar droom je van? Wat is je verlangen voor de toekomst van de kerk? 
We gaan niet vrijblijvend brainstormen. Jouw mening doet ertoe. Dus blijf niet thuis. Maar laat je gezicht zien! Praat mee over de toekomst van onze Dorpskerk! 
Op woensdagavond 28 september / maandagavond 3 oktober is iedereen van harte uitgenodigd om samen na te denken over welk gezicht onze kerk heeft en hoe dat in de toekomst zal zijn. Beide avonden hebben dezelfde opzet. Kan je niet op de ene avond, kom dan naar de andere. Beide avonden bezoeken is dus niet nodig. 
De avonden beginnen om 20.00u in de Dorpskerk, we sluiten af om 21.15u met een hapje en drankje. We verwachten jou/u! 
Je bent meer dan welkom! 
De kerkenraad  

Vragen / opmerkingen?  
Contact de voorzitters van de kerkenraad : Peter van den Berg (06-53332386) of Margreet Boshoven (06-43279136 
 
terug