Meld u aan voor "Kerktijd" Meld u aan voor "Kerktijd"
Via deze link kunt u zich Aanmelden voor "Kerktijd":

Bij het aanmelden kunt u aangeven welke kerkdiensten u in de kerk in levende lijve zou willen meemaken. Vervolgens worden alle deelnemers bij toerbeurt uitgenodigd zodat iedereen gelijke kans heeft om uitgenodigd te worden. 

Na lezing van het bovenstaande artikel "Weer naar de kerk via reserveringsysteem Kerktijd" zal de aanmeld procedure voor het grootste deel voor zichzelf spreken.  Maar voor het geval er onduidelijkheden zouden ontstaan kunt u hier een Handleiding Kerktijd downloaden. 
terug