Nieuw programma Vorming en Toerusting 2014 - 2015 Nieuw programma Vorming en Toerusting 2014 - 2015
Voor de opbouw van onze gemeente en toerusting voor oudere en jongere leden is er een nieuw toerustingsprogramma opgesteld voor het seizoen 2014 - 2015.
Een heel boekje vol interessante informatieavonden, gespreksavonden en cursussen.
Klik hier om het bewaarboekje te bekijken en te downloaden.  Er is vast iets bij dat bij u past.  Noteer de betreffende data alvast in uw agenda!  

Commissie Vorming en Toerusting
terug