We mogen weer! We mogen weer!

We volgen de routekaart van het Interkerkelijke Contact in Overheidszaken (CIO). Het CIO heeft laten weten dat per 28 april a.s. de verzwaringen vervallen. Dat betekent concreet voor PG Maasdijk:
  • Er mogen 46 kerkgangers aanwezig zijn in de erediensten (onze Dorpskerk is een grote kerk, dus 10% van de 460 zitplaatsen mogen benut worden).
  • Het zanggroepje (maximaal 4 personen) kan weer ingezet worden.
  • Kinder- en jeugdwerk is weer mogelijk in de kerk. De leidingteams zullen u middels nieuwsberichten informeren over activiteiten.
  • Bijeenkomsten tot 30 personen zijn weer mogelijk.
Voor de eredienst van 2 mei is reeds een aantal mensen uitgenodigd i.v.m. de bevestiging van een kerkenraadslid. Voor de dienst van 9 mei en daarna wordt het programma Kerktijd weer ingezet. Indien u uitgenodigd wordt voor een dienst, krijgt u een e-mail van Kerktijd. Na uw bevestiging dat u (en eventuele huisgenoten) komt, bent u van harte welkom! Heeft u zichzelf nog niet opgegeven bij Kerktijd? U leest hier de instructies: https://tinyurl.com/PGMkerktijd. Indien u niet over e-mail beschikt, kunt u zich opgeven bij de Scriba.

Uiteraard gelden in alle situaties de basisregels:
  1. Houd 1,5 meter afstand van anderen.
  2. Was vaak uw handen en hoest en nies in uw elleboog. 
  3. Blijf bij klachten thuis en laat u testen; heeft u koorts dan blijft het hele gezin thuis. 
  4. Draag een mondneuskapje tijdens het lopen door het gebouw.
Wij hopen natuurlijk dat de situatie zo blijft en snel verder verbetert. Mocht het zo zijn dat er een verandering komt informeren wij u opnieuw. Tot ziens in de kerk!

De Kerkenraad
 
terug