Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Opnieuw alles on-line Opnieuw alles on-line

Een aantal weken geleden adviseerde PKN om weer 30 kerkgangers toe te laten in de kerkdiensten. Dit advies hebben we als kerkendraad direct overgenomen om kerkgang weer mogelijk te maken. Deze week publiceerde PKN de routekaart van Interkerkelijke Contact in Overheidszaken (CIO). Die geeft aan: lockdown voor de kerken. Ons beleid is dat we de adviezen van de overheid en onze kerkelijke organisaties opvolgen.

Dat betekent vanaf heden voor onze gemeente:
  • Kerkdiensten voor iedereen online, helaas geen kerkgangers en geen zanggroepje.
  • Alle diensten in de Stille Week gaan door, voor iedereen online.
  • De avonddienst van 28 maart en de avonddiensten ná Pasen vervallen, want dergelijke diensten werden nauwelijks bekeken en beluisterd.
  • Vergaderingen zullen weer online moeten.
  • Contact met predikant, kerkelijk werker, wijkteam zo veel mogelijk telefonisch. Bezoek aan huis kan wel als de situatie daar om vraagt.
Het CIO is de organisatie die overlegd met de overheid namens de kerkgenootschappen. De routekaart geeft de maatregelen aan per situatie. Door de besmettingscijfers die oplopen en de toenemende ziekenhuisopnames is het huidige risiconiveau "zeer ernstig met verzwaring”. U kunt hier zelf de routekaart inzien en de aandachtspunten lezen: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/cio-stelt-covid-routekaart-voor-kerken-vast/

Wij vragen de colleges, commissies, en alle andere groepen zich te houden aan de maatregelen van de overheid en de routekaart te volgen. Overigens: een belangrijke uitzondering maakt het CIO voor beroepingswerk, dat is te lezen in de toelichting van de routekaart.

Voor velen van ons zijn deze nieuwe maatregelen een teleurstelling. De situatie is helaas niet anders. Ondank alles: we blijven verbonden in Christus.

De Kerkenraad

 
terug
 
 
 

Inloggen


 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.