Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente te Maasdijk
 
 
Pastoraat in crisistijd Pastoraat in crisistijd
Langs deze weg informeren wij u over de wijze waarop in de komende weken invulling wordt gegeven aan het pastoraat in onze gemeente. Hoe houden we contact met u en op welke wijze kunnen we de juiste zorg en aandacht geven wanneer dat nodig is.

Allereerst wat niet of slechts beperkt mogelijk is. De gewone huisbezoeken zoals u van ons gewend bent, kunnen voorlopig niet plaatsvinden. Van overheidswege wordt niet noodzakelijk direct contact met de meest kwetsbaren in onze samenleving afgeraden.

Wij nemen als ouderlingen en pastores in deze onze verantwoordelijkheid. Wanneer onze aanwezigheid in pastorale zin wél noodzakelijk en wenselijk is, kunt u op ons te allen tijde een beroep doen. Dit geldt bij overlijden en in geval van ernstige ziekte die overlijden tot gevolg kan hebben. Ziekenhuishuisopnames in het algemeen vallen hier niet onder. Tot nader orde staan ziekenhuizen slechts één bezoek per patiënt per dag toe.

In geval van overlijden zijn wij gehouden aan de richtlijnen die de branche van begrafenisondernemers hierbij in acht neemt. Grootschalige bijeenkomsten in verband met condoleance zoals wij in ons dorp gewend zijn, zijn voorlopig niet mogelijk. De begrafenissen en crematies zullen met een beperkt aantal aanwezigen -veelal naaste familie- plaatsvinden.

Mocht iemand uit uw familie- of kennissenkring overlijden, dan kunt u hem of haar tijdens het moment van begraven of cremeren gedenken door het aansteken van een kaars. Deze kaars kunt u vervolgens in het raamkozijn plaatsen als zichtbaar teken van uw meeleven met de familie.

Omdat contact met elkaar en aandacht voor ouderen in het bijzonder tot de kerntaak van het pastoraat en onze gemeente hoort, stellen we een telefooncirkel in. In de komende weken kunt u door één van de pastores, ouderlingen en/of pastoraal medewerkers worden gebeld. Zelf contact opnemen mag uiteraard ook. Schroom niet als u ergens behoefte aan heeft, een boodschap of iets anders. Wij kunnen kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

In deze voor allen vreemde tijden richten we ons in geloof op God en elkaar. Wij bidden om kracht en zien om naar ieder die dat nodig heeft. Verder wijzen we u op de dag van gebed op 18 maart aanstaande. Meer informatie hierover vindt u op de website www.nationaalgebed.nl.

Het is anders dan voorheen maar ook op deze wijze bouwen we aan een hechte gemeenschap.
Namens het pastorale team,
ds. H.M. Habekotté en Anne Stelma-Ribberink
terug
 
 
 

Inloggen


 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.