Pastoralia Pastoralia
Dankbaar kijk ik terug op onze vakantie. Een periode van rust, re-creatie, her-schepping. Tot rust komen, tot jezelf komen, maar bovenal genieten van Gods nabijheid. Hopelijk mocht dat ook uw en jouw ervaring zijn.

Als je al langer mag genieten van de rust na een arbeidzaam leven, of als je nog vakantie krijgt, dat de rust iets afspiegelt van Gods vrede die Hij ons wil geven.

Voor meerdere families was de zomervakantie een periode van afscheid nemen en rouwen door vaak plotselinge overlijdens van een geliefde. Allen Gods nabijheid toegebeden voor nu en de toekomst.

Fijn dat voor alle afscheidsdiensten voorgangers gevonden konden worden. Veel dank voor mijn collega’s die mij vervingen tijdens mijn afwezigheid!
En nu mag ik er weer tegenaan en ik heb daar zin in! Ook om weer voor te gaan in de kerkdiensten. Zondagmorgen de doopdienst, zondagavond waarschijnlijk de start van een prekenserie over de eerste brief van Petrus en een week later de startzondag met o.a. de indienststelling van Johan en Lenie. Ik kijk uit naar de samenwerking met nieuwe krachten in het pastoraat.

Hopelijk bent u er ook bij in de verschillende diensten als broers en zussen in Christus. Dat is fijn voor de doopouders en voor hen die in dienst worden gesteld. En, wat betreft zondagavond, is het ook handig als je het vervolg van de prekenserie over 1 Petrus gaat horen, om bij de start aanwezig te zijn.

Ontvang een hartelijke groet uit de pastorie,
Floris den Oudsten vdm
terug