Pastoralia Pastoralia
We kijken terug op een prachtig Spektakel, mijn eerste keer. Zowel voor als achter de bar was het een hele belevenis! Complimenten aan het comité en alle vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt.
We denken aan alle leiding en tieners die nu op het Kerkkamp zijn. Hopelijk hebben ze een goede tijd met elkaar!
Dankbaar kijk ik terug op het eerst werk- en woonjaar in Maasdijk. Ik kijk uit naar de vakantie. Een periode van rust, re-creatie, her-schepping. Tot rust komen, tot jezelf komen, maar bovenal genieten van Gods nabijheid. Hopelijk mag dat ook uw en jouw ervaring zijn. Als je al langer mag genieten van de rust na een arbeidzaam leven, of als je vakantie krijgt, dat de rust iets afspiegelt van Gods vrede die Hij ons wil geven. En of we nu thuisblijven of ver weggaan, probeer ook je momenten met God te pakken. Of dat nu een kerkdienst is, via kerk-tv op de camping of misschien wel in een plaatselijke kerk met broeders en zusters in Christus die een heel andere taal spreken. Of het bewust genieten van Gods prachtige schepping, het beluisteren van een podcast of het lezen van een goed boek. Heb een goede zomerperiode. En we hopen elkaar weer te zien in de gezinsdienst van 28 augustus en de startzondag op 4 september.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
bij gevaar, in bange tijden,
over jou Zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in Zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn

Ontvang een hartelijke groet vanuit de pastorie,
Floris den Oudsten v.d.m.
 
terug