Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Bezoek kerkdiensten Bezoek kerkdiensten
Bezoek kerkdiensten

Voor het bezoeken van kerkdiensten hanteren we het protocol zoals dat door de PKN is voorgesteld. Daarin hadden we de gemeente opgesplitst in delen zodat we bij toerbeurt naar de kerk konden.
Met ingang van 13 september zijn alle gemeenteleden weer van harte uitgenodigd voor alle kerkdiensten. Dit kan betekenen dat er meer dan 100 personen de diensten kunnen bijwonen en wij dus verplicht zijn de deelnemers te registreren. Daarom vragen wij u om bij binnenkomst uw naam en telefoonnummer te noteren in de notitieboekjes die klaarliggen in de hal van de kerk. Eventueel kunt u ook thuis uw naam en die van uw gezinsleden die mee gaan noteren op een briefje en deze in de dozen in de hal deponeren. Deze methode heeft de voorkeur, omdat dit de doorstroming bevordert.
De briefjes met uw naam en telefoonnummer zullen wij veilig 14 dagen bewaren en indien er geen coronagevallen gemeld zijn bij de GGD die te herleiden zijn naar de betreffende kerkdienst worden deze vernietigd.
Het risico bestaat dat bij uw komst de kerkzaal helemaal vol zit en wij u niet meer toe kunnen laten. In die situatie zullen wij u vragen terug naar huis te gaan en via www.kerkdienstgemist.nl de dienst te volgen.

Uitzondering op deze regel zijn de startdienst van 20 september en het orgelconcert van 25 september. Voor deze kerkdienst en dit orgelconcert kunt u zich aanmelden via het mailadres scribaat@pgmaasdijk.nl of via het telefoonnummer 0174516654 (Hierop staat een antwoordapparaat dat u kunt inspreken). U dient uw naam, adres (straat, huisnummer, postcode en woonplaats) en in het geval dat u belt, uw telefoonnummer op te geven. U ontvangt dan een bevestiging van uw aanmelding.

Voor de rest blijft het protocol onveranderd. Dit betekent dat:
  • Bij binnenkomst alleen de entree aan de Korte Kruiswegzijde gebruikt wordt. De entree aan de Nassaustraat blijft gesloten. Wij vragen je op gepaste afstand van elkaar binnen te komen en eventueel buiten te wachten totdat je naar binnen kunt. Om te voorkomen dat er lange rijen ontstaan vragen wij je om ruim op tijd te komen. Het kerkgebouw is open vanaf 9:00 uur.
  • Bij binnenkomst kun je je handen ontsmetten. De garderobe wordt niet gebruikt. Jassen e.d. neem je mee de kerkzaal in, en we verzoeken je het gebruik van het toilet te vermijden of te beperken.
  • In de oppasruimte mogen niet meer dan twee ouders tegelijk hun kinderen brengen. Wacht dus even op elkaar in de hal.
  • Je volgt de aangegeven looproute en je volgt de aanwijzingen op van de coördinatoren (herkenbaar aan hun hesjes) in de ontvangsthal en in de kerkzaal. Zij wijzen je de plaatsen aan waar je kunt gaan zitten met minimaal 2 lege stoelen tussenruimte naast elkaar. Alleen leden van één huishouden kunnen direct naast elkaar plaatsnemen. Je jas e.d. kun je op de lege stoel naast je neerleggen. De rijen stoelen en gangpaden zijn ruim genoeg opgezet, zodat we elkaar op 1,5 meter kunnen passeren. Als je je plaats hebt toegewezen gekregen, blijf je zitten tot aan het einde van de kerkdienst.
  • Tijdens de dienst wordt niet gezongen
  • Wij vragen je je giften digitaal over te maken. De QR-code en de bankrekeningnummers van de diaconie en van de kerk verschijnen na de dienst op de beamer. Je kunt er ook voor kiezen je giften thuis over te maken. De QR-code en bankrekeningnummers zijn ook te vinden op onze website. Met ingang van september kun je je giften ook in de ‘collectezakken’ doen die bij de uitgangen van de kerkzaal staan. Eén collectezak voor de diaconie en één voor de kerk.
  • Na de kerkdienst drinken we helaas nog geen koffie en gaan we direct naar huis. Hiervoor gebruiken we de uitgang aan de Korte Kruisweg maar ook die aan de Nassaustraat. De coördinatoren geven aan welke route je dient te volgen. Wij vragen je om ook buiten het kerkgebouw voldoende afstand tot elkaar te bewaren.
terug
 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst (Dorpskerk)
datum en tijdstip 08-08-2021 om 19:00
meer details

Kerkdienst (Dorpskerk)
datum en tijdstip 08-08-2021 om 9:30
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.