Terugblik zondagmorgen 25 september – gezinsdienst  

Terugblik zondagmorgen 25 september – gezinsdienst  

Samen sterker, als levende stenen en heilig priesterschap 
Er waren 98 matrozen nodig om de affuit, het onderstel van een kanon, waarop de baar van koningin Elizabeth stond, vooruit te trekken. Het gevaarte was 2,5 duizend kilo zwaar. Maar samen waren ze sterk. Samen ben je sterker, daar ging het zondagmorgen ook over. We lazen 1 Petrus 2:4-10. Over dé levende steen en levende stenen die nodig zijn voor de bouw van een geestelijke huis. Hoe wij als levende stenen ons kunnen laten gebruiken in Gods plan door ons actief en gericht te voegen bij de levende Steen Christus. Hoe wij allemaal op onze eigen manier een steentje kunnen bijdragen. Het was indrukwekkend hoe na de preek velen naar voren kwamen om heel letterlijk een legosteentje bij te dragen als symbool van onze toewijding aan het in dienst zijn als levende stenen, als heilig priesterschap. Want daar ging het in het tweede deel van de preek over, over het vormen van een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen. Eén en ander werd uitgelegd met richtingwijzers waarvan één er bepaald niet perfect uitzag, maar toch nog richting wees. Met een krat Hertog Jan, dat altijd eigendom blijft van de eigenaar, terwijl het de hele wereld doorgaat. Zo gaan wij onze weg, wetend van wie wij zijn en waarvoor wij gemaakt zijn. Samen sterker! Samen kan je veel/alles aan, ook als christenen, als de roeping van God zwaar lijkt. Als levende stenen bouwen we een geestelijk huis, als koninklijke priesters vormen we een heilig priesterschap die geestelijke offers brengen. Met de belofte : als we het niet alleen doen, maar samen, staan we veel sterker… 
Bekijk de dienst nog eens terug en beluister nog eens die prachtige nummers die we naar de preek zongen : ‘Jezus, alles geef ik U’ en ‘Dit is mijn verlangen’ 

Jezus, alles geef ik U
wat ik ben en heb
en wat ik ooit zal zijn. 

Al mijn hoop, mijn plannen en mijn tijd
leg ik in uw hand,
vertrouw ze aan U toe. 

 
Heer, ik geef U mijn hart,
Ik geef U mijn ziel;
Ik leef alleen voor U.
Leid de weg die ik ga
Elk moment dat ik besta;
Heer, doe uw wil in mij. Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Protestantse Gemeente Maasdijk

 


 
terug