Terugblik Pinksterfeest 

Terugblik Pinksterfeest 

We vierden het Pinksterfeest, feest van de vervulling met de Geest. Met onze driekleur, WD40 en het confettikanon (kijk op Facebook naar een prachtig slowmotion filmpje.) In de preek stonden we onder andere stil bij dat de dag van het Pinksterfeest, het huis waar ze waren en iedereen die er was, werd vervuld. We maakten het ook heel persoonlijk : ben jij vervuld met de Geest? En wat betekent dat voor het leven van alledag? Is in jouw leven zichtbaar dat de vrucht van Geest in jou groeit? Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Weet jij welke gave van de Geest jij hebt ontvangen? “Want aan de één wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven en aan de ander een woord van kennis, door dezelfde Geest; en aan een ander geloof, door dezelfde Geest, en aan een ander genadegaven van genezingen, door dezelfde Geest; en aan een ander werkingen van krachten, en aan een ander profetie, en aan een ander het onderscheiden van geesten, en aan een ander allerlei talen, en aan een ander uitleg van talen.” Welke gave heb jij ontvangen om in te zetten in de gemeente?  
De Geest werkt ook heel krachtig! Werkt de Geest ook krachtig in en door jou heen? En ja, er zijn genoeg voorbeelden dat de Geest in alle stilte, heel rustig werkt. De transformerende kracht is soms niet zichtbaar, zoals een zaadje dat ontkiemt en groeit in stilte. Maar uiteindelijk zal er toch vrucht zichtbaar zijn als bewijs van het ontkiemen en groeien. Het één is niet beter dan het ander. Het kan niet zo zijn dat je eigenlijk niet weet of je wel of niet vervuld bent met de Geest… Want Paulus waarschuwt dat de Geest ook uitgeblust kan worden, dat het nog maar een heel klein vlammetje is in je leven en je er haast niets meer van ervaart. Als je met de Geest vervuld bent, zal jij, zullen anderen dat merken, hoe klein en pril dan ook. Daarom, ben jij vervuld met de Geest, leef jij vanuit de Geest? Wil jij vervuld worden met de Geest, leven vanuit de Geest? Wil jij doen wat God van jou verlangt? Minder plannen, het meer laten gebeuren…  
Pinksterfeest is het feest van de vervulling, de vervulling van Gods beloften, van huizen, gemeenschappen, van mensen. Wil jij je laten vervullen, laten volmaken met Gods Geest?  
Pinksteren is openstaan voor wat uit de hemel komt. Van harte en daadwerkelijk bidden : uw wil geschiedde op aarde zoals nu al in de hemel. Verlangen en verwachten dat dit heel letterlijk zal gebeuren als we er om bidden. Dat onze aarde wordt getransformeerd door een hemelse kracht. Maar laat het geen theorie blijven, maar levende praktijk zijn/worden. Zo zongen we bidden ‘heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart!’  


Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Protestantse Gemeente Maasdijk

 

 
terug