Terugblik zondagmorgen Terugblik zondagmorgen
Zondagmorgen, op startzondag, lazen we verder in de eerste Petrusbrief. Startzondag als een nieuwe start. En dan ook nog eens met de indienststelling van onze nieuwe seniorenpastor Johan-Krijn Klaasse en pastorale scriba Lenie Verkade en Hélène Vellekoop als pastoraal medewerker. We namen in deze dienst ook afscheid van Nel Elgersma, die jarenlang met passie en toewijding pastoraal scriba is geweest. We lazen over het opnieuw geboren worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. Dat is nog eens een nieuwe start. Met ook nog eens een toekomst vol van hoop! We ontdekten dat zoals een rups een vlinder in wording is en door een proces als het ware opnieuw geboren wordt, wij ook van rups vlinder mogen worden. Dat je een geliefd kind van God bent.
Ik ben niet wat ik doe.
Ik ben niet wat ik heb.
Ik ben niet wat mensen over me zeggen.
Ik ben Gods geliefde kind.
Dat is wie ik ben.
Dat kan niemand van me afnemen.
Ik hoef me geen zorgen te maken.
Ik hoef me niet te haasten.

Ik kan Jezus vertrouwen 
en Zijn liefde met de wereld delen.
Om zo hoopvol verder te leven. Wetend van de redding/verlossing in Christus. Dat je weet waar je met je falen, mislukken, verprutsen heen moet om daarvan verlost te worden. Om genade te ervaren, mercy en grace. De zonde wordt weggenomen, verzoening ontvang je. Om zo als uitverkorenen te leven, anderen te laten zien hoe zielsgelukkig je dan bent, genade en vrede zich vermenigvuldigt.
Zo starten we een nieuw seizoen, gaan we nieuwe uitdaging aan, hopen we nieuwe dingen te gaan doen.
terug