Terugblik zondagmorgen 18 september 

Terugblik zondagmorgen 18 september 
Zondagmorgen lazen we verder in de brief van Petrus, over de reiniging van ons hart. Want stroomt Gods liefde nog wel door en uit ons hart, ons leven in? Of zijn we onbruikbaar, hebben we een grondige reiniging nodig, net zoals de naald van het lijmpistool? Ons hart, ons kanaal van liefde  zit van nature verstopt, moet grondig gereinigd worden. Alleen dan kan Gods liefde weer in en door ons stromen. Onvoorwaardelijke liefde kan alleen uit een rein hart voortkomen. Daarvoor zijn we uitverkoren, om zo in de wereld te leven, om anderen tot voorbeeld te zijn. Te beginnen onderling, elkaar onvoorwaardelijk lief hebben… En tegelijk richtingwijzers voor anderen zijn, hoe beschadigd en smerig ook… Daarom moeten we ons van alles ontdoen wat slecht is, alle bedrog (Petrus!) en huichelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij. Zoals Ron aangaf, zonder die rugtas met stenen is het een stuk gemakkelijker. Zo ook een leven zonder zonden. Zonden, negatieve patronen, kunnen je naar beneden drukken, het levensplezier ontnemen. Breek definitief en actief met oude patronen die soms heel fijn zijn, helemaal zijn eigen gemaakt. Leg het af, zoals die rugtas met stenen. Doe al het overbodige weg wat niet nodig is om lief te hebben.  
Petrus wil ons doen  terugverlangen naar de liefde van God die veel beter is dan al het andere. Het nieuwe van God dat veel mooier is dan het oude van ons. Geloven we dat? Wat moet jij afleggen om te leven zoals God wil, om tot je bestemming te komen? Wat is jouw last die je meezeult, ruimte vervult die God wil vullen met zijn Geest van liefde? Het ontdoen/afleggen van het slechte, het leven met en vanuit een gereinigd hart, zal de onderlinge verhoudingen ten goede komen. Er ontstaat ook ruimte voor nieuwe dingen, Gods dingen. Bijvoorbeeld de opbloei van de gemeente, nieuwe initiatieven zoals ‘Zij in Maasdijk’, de al meer dan 40 aanmeldingen voor nieuwe vormen van jeugdwerk. We kijken vol verlangen uit naar de gemeenteavonden waarop we brainstormen over de toekomst van onze gemeente.  
Om hierin te groeien hebben we voeding nodig. Verlang daarom vurig als pasgeboren zuigelingen  
naar de zuivere melk van het woord. Als een baby, want opnieuw geboren: ze schreeuwen, alles moet wijken, ze hebben een ongelofelijke zuigbehoefte. Verlangen wij zo naar Gods woorden? Het is van levensbelang om verder te groeien in geloven van alledag, groeien in genade en kennis.  
Als dat verlangen naar Gods en zijn Woord minder is geworden, dan komt Petrus niet met een extra oproep/verplichting. Maar hij wordt heel persoonlijk, intiem bijna… U hebt toch de goedheid van de Heer geproefd?! Gods voedingsmiddel is hemels, je proeft er Gods genade en liefde in. Toch, dat heb je toch geproefd? Petrus gaat terug naar moment dat ze het geproefd hebben. Weet je het nog? Prikkelt dat je verlangen? Liefde heeft te maken met verlangen. Petrus herinnert aan Gods liefde waardoor je weer gaat verlangen naar God, als een baby naar melk, om zo te groeien in geluk, tot je bestemming te komen, met God leven, je laten leiden door Gods Geest. Voor je het weet faal je weer, baal je van jezelf, heb je geen motivatie meer om verder te gaan. Verdwijnt het verlangen als sneeuw voor de zon. Daarom, niet zoals vroeger, op eigen kracht, maar als kind van God, in Gods kracht, met zijn Geest.  
Groeien kan je niet dwingen, maar wel stimuleren. Met liefde als beste motivatie. Liefde wil het verlangen naar Gods Woord stimuleren. Door terug te gaan naar je eerste liefde, naar dat eerste moment van verliefdheid, van verlangen. Om te groeien in liefde, verder te groeien in liefde, elkaar lief te hebben, onvoorwaardelijk. Genade en vrede in jou te vermenigvuldigen. En door te geven, met een gereinigd hart als doorgeefkanaal van Gods liefde. Om zo telkens weer te ervaren / proeven hoe goed de Heer is.  
O levend brood dat al mijn honger stilt,  
Waar ik naar hunker, wat ik proeven wil.
Dit hemels brood, het mens geworden Woord,  

Is Christus die ik toebehoor. 
Lied ‘Het Woord van God’ van Sela - https://www.youtube.com/watch?v=sred5aJMYLw&list=RDsred5aJMYLw&start_radio=1  

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Protestantse Gemeente Maasdijk

 
terug