Terugblik zondagmorgen: Oliemannetjes/vrouwtjes gezocht Terugblik zondagmorgen: Oliemannetjes/vrouwtjes gezocht
Zondagmorgen verdiepten we ons in het vijfde visioen van de profeet Zacharia (Zacharia 4:1-14). Over een kandelaar die lijkt op de kandelaar uit de tabernakel, die rechtstreeks van olie wordt voorzien vanuit olijfbomen ernaast. De boodschap voor koning Zerubbabel: “Niet door eigen kracht of macht zal hij slagen” - zegt de HEER van de hemelse machten - “maar met de hulp van mijn Geest.” De koning kan niets doen zonder Gods Geest.

De buisjes waardoor de olie stroomt, zijn de twee ‘zonen van de olie’, vaak vertaald als ‘gezalfden’. Het benadrukt het onuitputtelijke van de bron die voor olie zorgt. De twee leiders zijn het energiekanaal om Gods huis te verlichten in de wereld en dat vermogen is bovenmenselijk. Hun geheim ligt in de verbondenheid met Gods Geest. Zoals een tempelkandelaar nutteloos is zonder lampolie, zo kan een leider niets doen zonder de Geest. Zerubbabel ontvangt Gods Geest om daarna het volk door Gods kracht te inspireren tot herbouw van de tempel. God herbouwt zijn tempel door ‘oliemensen’ heen. Mensen die de Geest ontvangen, die vervolgens weer dienstbaar zijn aan de geloofsgemeenschap en haar inspireren.

God maakt duidelijk dat herbouw van de tempel alleen door zijn Geest kan én dat het via ‘oliemensen’ gaat. Zo wil God ook vandaag door ‘zonen van de olie’ werken, Geestvervulde mensen. We hebben met Pinksteren gevierd dat Gods Geest iedereen vervult. Als christenen na Pinksteren kunnen we allemaal ‘oliemensen’ worden, zonen en dochters van de olie van Gods Geest. God geeft zijn Geest aan mensen om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon. Tot de vorming van mensen die zelf leven uit Gods Geest en een bron van leven zijn voor anderen.

Daarom roept God in het bijzonder ambtsdragers, zonen (en dochters) van de olie, oliemannetjes en olievrouwtjes. Om ervoor te zorgen dat de olie blijft stromen, het licht niet dooft. Om ervoor te zorgen dat het herstel en de opbouw door gaat. Zij hebben met elkaar de verantwoordelijkheid als raad der kerk om de gemeente en elkaar in vieren, leren en dienen bij de heilsgeheimen te bewaren: voor alle dingen zoeken wij immers Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid.

Wij zijn een doorgeefkanaal, maar die kan verstopt raken. Staan wij open voor Gods Geest?
Wij zijn een doorgeefkanaal, maar die kan ook aan de verkeerde bron verbonden zijn. Zijn wij verbonden met God? Kan God zijn Geest aan ons kwijt, of doen we het met eigen kracht en macht? Wij zijn een doorgeefkanaal: zorg dat je verbonden bent met de goede bron, de olijfboom! Zorg ervoor dat er geen verstoppingen ontstaan, waardoor het licht geen olie meer krijgt, het licht zal doven.

Hoe meer oliemannen en olievrouwen, hoe meer lampen kunnen branden, hun licht kunnen laten schijnen. Daarom mogen, moeten we grote verwachtingen hebben bij wat nog komt: een toekomst vol van hoop! Niet vanwege de gemeente of vanwege nieuwe ambtsdragers. Maar vanwege Gods beloften dat het niet door eigen kracht en macht zal gebeuren, maar door Gods Geest.
terug