Maandag 21 februari: Toekomstvisie jeugdwerk PG Maasdijk Maandag 21 februari: Toekomstvisie jeugdwerk PG Maasdijk

Thema-avond Toekomstvisie Jeugdwerk

maandag 21 februari

Enige tijd geleden hebben we de Toekomstvisie voor het jeugdwerk met u gedeeld. Klik hier onze "Toekomstvisie voor het jeugdwerk” te lezen. Graag lichten we deze toe op een thema-avond over het jeugdwerk voor de hele gemeente op maandagavond 21 februari. In de hoop dat er ook jongeren én ouderen zijn die willen meehelpen om de visie handen en voeten te geven. Maandagavond 21 februari is de inloop vanaf 19.45u, start om 20.00u en afronding uiterlijk om 21.30u. Bij binnenkomst kan iedereen koffie, thee, water ophalen. Houd daarbij onderling voldoende afstand. Probeer er op tijd te zijn, zodat we niet net voor 20.00u een extra grote toeloop krijgen. Weet je van harte welkom!
 
Kan je maandagavond 21 februari niet, maar ben je wel geïnteresseerd en/of wil je mee doen als leiding of commissielid, neem dan contact op met jeugdouderling René van Heijningen (jeugd@pgmaasdijk.nl / 06-22437439) of dominee Floris den Oudsten (predikant@pgmaasdijk.nl / 06-18766724).
Voor vragen of opmerkingen, schroom niet om één van ons aan te spreken!

Het filmpje ‘We hebben jouw hart nodig’ vormt de inleiding op de toekomstvisie. Ons doel is om de jeugd te helpen groeien in het geloof, ze te laten zien en merken wat het is om te leven vanuit de relatie met Jezus, om samen een kerk van Christus te zijn die bruist van leven en plezier. Als volwassen leden van de Protestantse Gemeente Maasdijk willen we samen op weg gaan met de discipelen in opleiding, die we niet moeten onderschatten. Die we moeten leren hoe te leven, die we over Jezus mogen vertellen. Hebben wij er echt alles voor over om onze jeugd te bereiken? Wat is ons antwoord als ons over een paar jaar wordt gevraagd : Heb jij het verschil gemaakt?!
Klik hier om de video "We hebben jouw hart nodig" te bekijken.

 
terug