Uit het hart: Dementie en Muziek Uit het hart: Dementie en Muziek

Dementie         
In de afgelopen periode zijn er 2 avonden rondom dementie in de Dorpskerk georganiseerd.
Op deze avonden werden de bezoekers meegenomen in wat dementie nu precies is. Maar ook hoe dementie staat in verhouding tot geloof. De spreekster is geestelijk verzorger in een verzorgingshuis. De avonden zaten daarom vol met voorbeelden uit de praktijk. Ook de meeste aanwezigen hebben in meer of mindere mate te maken met dementie in hun omgeving. Zo ook ikzelf. Ik kon veel zaken herkennen uit het verzorgingshuis waar mijn ouders inmiddels in wonen. Mijn vader worstelt met de ziekte alsook een deel van de andere bewoners. Hoe fijn is het om op zulke avonden herkenning te vinden en handvatten te krijgen om hiermee om te gaan! Ik heb er veel aan gehad. Wat me onder andere is bijgebleven is dat muziek veel doet voor mensen met dementie. Het kan hen terug brengen naar de tijd waar de herinneringen nog bestaan. Maar hat kan ook een zogenaamd ‘deurtje’ openen naar emotie.
Muziek
Volgens een bekende radiomaker is er één taal die we allemaal spreken. Hij maakt daar een woordgrapje van door het dan over instrumenTAAL te spreken. Toch zit er wel een kern van waarheid in. Muziek verbindt mensen met elkaar. Je voelt misschien wel dezelfde emotie als je samen naar hetzelfde lied luistert of het met elkaar zingt. Dat is ook vaak wat je in de kerk hoort. Lekker samen zingen! Hoe fijn is het dat we in onze gemeente zangdiensten en praiseavonden hebben. Zo is er voor elk wat wils. Maar wel allemaal vanuit muzikaal oogpunt. Hoe is dat voor u? Heeft u bepaalde liedjes of muziekstukken, kerkelijk of niet, waar u emotie bij voelt? En weten de mensen om u heen waar u graag naar luistert? Gezien het groeiend aantal mensen met dementie, kan het voor ieder van ons wel eens werkelijkheid worden. Dat de enige taal die nog gesproken kan worden, die van de muziek is. Je moet er toch niet aan denken dat je later een koptelefoon op krijgt met het levenslied, terwijl je van klassieke muziek houdt!? Het is maar om spraakverwarring te voorkomen…

Een goede week gewenst. | Sander Boeringa
 
terug