Voorbereiding Morgendienst 28 april Voorbereiding Morgendienst 28 april
Deze morgen willen we lezen uit I Korintiërs 15:29-34. In dit gedeelte legt Paulus uit dat het lichaam van Jezus in de opstanding uit de dood veranderd is. Hij heeft een zogenaamd geestelijk lichaam gekregen.  Paulus vertelt hier ook iets heel merkwaardigs: er waren gelovigen van het eerste uur die zich voor de doden lieten dopen. Blijkbaar wilden ze zo aan God om zijn barmhartigheid vragen, en wel voor overleden mensen  die niet de kans hebben gehad om ‘tot geloof’ te komen. Wat kunnen we hier van leren?
Ds G.van Velzen

 
terug