Vooruitblik gezinsdienst / Themadienst jeugdwerk

Vooruitblik gezinsdienst / Themadienst jeugdwerk
Vooruitblik gezinsdienst/Themadienst jeugdwerk
Zondagmorgen 22 mei om 10.00u (!) is er weer een gezinsdienst, met muziekbingo. Tegelijk is het een themadienst over het jeugdwerk. We ontdekken hoe Jezus over kinderen denkt, wat dit betekent voor ons denken over kinderen en hoe we dit handen en voeten kunnen geven in bestaande maar ook in nieuwe vormen van jeugdwerk. Na afloop van de dienst is er alle ruimte om elkaar te ontmoeten, om vragen te stellen over het meedoen in het jeugdwerk en te bladeren door de methodes en handleidingen die we willen gaan gebruiken voor de club (groep 3-6), basiscatechese On Track (groep 7-klas 1) en mentorcatechese Follow Me (klas 2 en hoger). Jong én ouder zijn van harte welkom in deze dienst!

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Protestantse Gemeente Maasdijk

 
terug