Terugblik zondag 2 okt morgendienst 9.30 u.

Terugblik zondag 2 okt morgendienst 9.30 u.
Wat is het plan van jouw leven? Daarover dachten we zondag na, met de focus op je ziel niet in gevaar brengen (1 Petrus 2:11). Je ziel bewaren doe je door niet toe te geven aan zelfzuchtige verlangens. Door te groeien als richtingwijzer, als beelddrager van God.

Door je niet aan te passen aan de rest, je niet te laten misvormen als een Picasso, ook niet ‘netjes’ te leven. Maar door steeds meer te lijken op het Origineel, waardoor je anderen herinnert aan het Origineel én als plaatsvervanger van God op te treden. Ons te focussen op een christelijke levenswandel. Een andere manier van denken, doen, leven.

Vanuit je nieuwe identiteit (wie je ten diepste bent), een nieuwe oriëntatie (waarvoor je leeft), en met liefdevolle intenties (je manier van leven). Een echt nieuwe manier van leven, een manier waarop nooit iemand had gedacht dat het echt kon gebeuren: heilig en genadig. Zien anderen dat onze manier van leven echt een nieuwe manier van leven is, je werkelijk opnieuw geboren bent?

Ben jij een richtingwijzer naar God? Niet perfect, maar wel richting gevend… Hoe kan jij heel concreet richtingwijzer/beelddrager zijn? Door je niet aan te passen, maar echt je zelf te zijn, zoals Gods je bedoeld heeft. Dan verpest je misschien op korte termijn de sfeer, maar ben je uiteindelijk sfeerverhogend… Want het kan schuren/botsen, als jij als nieuw mens leeft, niet meer meegaat in zondige begeerten/verlangens… Houd daarom je levenswandel onder de heidenen goed. Laat anderen zien dat je betrouwbaar bent, je uit liefde Gods wil wilt doen. Pas je daarom niet aan, laat je niet misvormen, breng je ziel niet in gevaar. Blijf wie jij ten diepste bent in Gods ogen. En bid voortdurend: Heer wijs mij uw weg! Zodat ik anderen uw weg kan wijzen. Want richtingwijzer/beelddrager zijn, als christenen aan heidenen laten zien wie God is en wat Gods manier van leven is, en anderen daarin voorgaan, is ons levensdoel. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.
Als je wilt doorpraten over geheimen, verslavingen, zondige verlangens/begeerten of andere thema’s die zondagmorgen aan bod kwamen, weet je welkom voor een vertrouwelijk gesprek.
De hele preek/kerkdienst is terug te kijken via www.kerkdienstgemist.nl
terug