Vooruitblik zondag 4 sept

Vooruitblik zondag 4 sept
Vooruitblik zondagmorgen – Startzondag : opnieuw geboren, hoopvol leven 
Zondagmorgen, op startzondag, lezen we verder in de eerste Petrusbrief. Startzondag is een nieuwe start. En dan ook nog eens met de indienststelling van onze nieuwe seniorenpastor Johan Klaasse en pastorale scriba Lenie Verkade en Hélène Vellekoop als pastoraal medewerker. We nemen in deze dienst ook afscheid van Nel Elgersma, die jarenlang met passie en toewijding pastoraal scriba is geweest. Tijdens nieuwe start lezen we over het opnieuw geboren worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. Dat is nog eens een nieuwe start. Met ook nog eens een toekomst vol van hoop! Maar, ben jij opnieuw geboren? Leef jij een hoopvol leven? We zullen zondagmorgen ontdekken wat een rups – een vlinder in wording – hiermee te maken heeft…  
Van harte uitgenodigd om er bij te zijn, ook als teken van waardering en bemoediging voor hen die afscheid nemen of van start gaan.  
Voor alle kinderen van groep 3 tot en met 18 jaar liggen er uitnodigingen klaar voor club, On Track en Follow Me. Vergeet die na afloop van de dienst niet mee te nemen!  

Hartelijke groet,

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Protestantse Gemeente Maasdijk

 
contactgegevens:
Nassaustraat 1

2676 AX Maasdijk
06-18766724
 
terug