Vooruitblik zondagmorgen 16 oktober - gezinsdienst

Vooruitblik zondagmorgen 16 oktober - gezinsdienst
Vooruitblik zondagmorgen 16 oktober - gezinsdienst 
Twee weken geleden dachten we na over dat Petrus christenen ziet als vreemdelingen die ver van huis zijn. Na alle prachtige woorden over uitverkorenen, heilig volk, koninkrijk van priesters, eigendomsvolk, levende stenen, heilig priesterschap, die ons vertellen wie we zijn in Gods ogen, wordt Petrus praktisch. Hoe kunnen we een steentje bijdragen aan Gods wereld veranderende plan? Hoe kunnen we dat concreet handen en voeten geven in het leven van alledag? Dat is nog best ingewikkeld en lastig. Petrus wil ons iets te overdenken geven. We dachten twee weken geleden over wereldse/zelfzuchtige verlangens/begeertes.  

Omdat de preek te lang/vol werd, zijn we toen niet aan toegekomen onze houding tegenover de overheid. Komende zondagmorgen gaan we daar samen over nadenken. Want mag je als boer protesteren, als tuinder de vlag op z’n kop hangen, als burger burgerlijk ongehoorzaam zijn? Petrus gaat hierin een andere weg dan berusting of revolutie. Al met al pittige thematiek die raakt aan de rauwe praktijk van het leven van alledag. Ik ben dan ook nog lang niet klaar met de preek, ook niet na twee weken ‘uitstel’. Ik zoek naar woorden om zowel de Bijbel als de verschillende emoties en gedachten die er kunnen leven recht te doen. Zondagmorgen hoop ik de preek af te hebben. Ik ben benieuwd, u/jij hopelijk ook! Weet je zondagmorgen van harte welkom! Tijdens deze gezinsdienst die om 10.00u begint is er kinderkerk én jeugdkerk!  
terug