Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente te Maasdijk
 
 
Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters


Kerkrentmeesters
Het College van Kerkrentmeesters bestaat momenteel uit 7 personen:
Wim Pontier (voorzitter), Marlies van der Lely (secretaris), Majolein Huisman (penningmeester), Gerda Hofland (bijdragenadministrateur), Mario Hofland (gebouwen/onderhoud) en de algemene leden Hilbert van Dijk en Bep Kardol.

De ledenadministratie wordt verzorgd door Marien en Jacoline Vreugdenhil. Wij zoeken nog een archivaris en een 2e persoon voor gebouwen/onderhoud.

Het college van kerkrentmeesters heeft als taak om zorg te dragen voor personele en materiële zaken binnen de Protestantse Gemeente Maasdijk. Er zijn één fulltime predikant, één parttime predikant voor bijstand in het pastoraat en drie parttime kosters in dienst.

Verder kan men denken aan de ledenadministratie, actie kerkbalans, personele en financiële administratie, verjaardagsfonds, archief, bazar/kerkenveiling, solidariteitskas, en het onderhoud van kerkgebouwen en pastorieën, en de coördinatie van de organisten. Ook de verzekeringen vallen onder de supervisie van het college van kerkrentmeesters. Al met al een hele diversiteit van taken.
De kerkrentmeesters verzorgen samen met de diakenen het collecteren tijdens de erediensten, zowel in de ochtenddienst als in de avonddienst.
De kerkrentmeesters vergaderen als college zo’n 7x per jaar (of vaker als dat nodig is). Ook wordt de grote kerkenraadsvergadering bijgewoond (4 keer per jaar).
De begroting en jaarrekening worden opgesteld door en in samenwerking met een externe administrateur.
Deze begroting en jaarrekening worden eerst besproken binnen het eigen college, daarna in de kleine-  en vervolgens in de grote kerkenraad toegelicht. Op de gemeenteavond wordt hiervan tekst en uitleg gegeven en heeft de gemeente de mogelijkheid om hierover vragen te stellen.
Wij zijn blij met de inzet van vele vrijwilligers uit de gemeente voor het tuinonderhoud, het schoonmaken van de gebouwen, hulp bij het collecteren en koffie/thee schenken, de actie kerkbalans, etc.
Voor algemene vragen en suggesties voor het college van kerkrentmeesters kunt u zich richten tot Marlies van der Lely  
Email:

terug
 
 
 

Inloggen


 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.