“The winner takes it all” over je winst verzilveren of verzegenen - vooruitblik zondagmorgen 11 juni

“The winner takes it all” over je winst verzilveren of verzegenen - vooruitblik zondagmorgen 11 juni

Want is winnen altijd beter? Haalt winst altijd het beste in de mens naar boven? Wat doe jij met jouw winst? Wat doet winnen met jou? Het kan een zegen zijn, maar ook een vloek. Jezus zei het al: Want wat baat het een mens, wat heeft hij er aan, als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt, zichzelf verliest, zelf schade lijdt?
Na het drama in Egypte is Abram verder gegaan, terug naar start, naar Betel (=huis van God), thuis bij God. Daarna weer verder, naar Hebron (=gemeenschap/vriendschap). In Hebron bouwt Abram ook een altaar voor de HEER. Weer samen met de HEER, gemeenschap. Nu kunnen ze samen op weg, samen alleen, groeien in gemeenschap.
Voordat je in Hebron bent, vriendschap/gemeenschap met God ervaart, moet je eerst in Betel zijn, huis van God, plek van aanbidding. Anders werkt het niet, kan je niet verder, kan God niet met je verder.
Na bevrijding van Lot moet Abram kiezen tussen de koning van Sodom die hem de buit aanbiedt en Melchizedek die hem Gods zegen geeft. Je winst verzilveren of verzegenen, waar kies jij voor?
The winner takes it all, the loser standing small… We are the champions, no time for losers… Dat zingt de wereld. Maar wat zingen we in de kerk?
We vieren bij brood en wijn dat Jezus gekomen is voor wie faalt, verliest, de losers, zondaars. Niets kan u, jou, mij scheiden van de liefde van Christus.
Van harte welkom zondagmorgen als we bij Woord en Sacrament mogen ervaren, proeven dat Jezus Christus Overwinnaar is, maar ook wij meer dan overwinnaars zijn.

 
terug