Kerkdiensten en bijeenkomsten Kerkdiensten en bijeenkomsten

Elke zondagmorgen is er een kerkdienst in de Dorpskerk.

Tijdens elke reguliere kerkdienst is er kinderoppas voor de kinderen tot 4 jaar. Voor de oudere kinderen wordt er een Kinderkerk georganiseerd.

Zondagavond is er in de regel om de week een dienst, dit kan zijn een reguliere avonddienst of een dienst met een bijzonder karakter zoals een zangdienst, een Glazenstad dienst met een koor, en dergelijke. 

In de diensten en bijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van een beamer om teksten en liederen te projecten. 

Van de kerkdiensten en andere openbare activiteiten die in kerkgebouw "Dorpskerk" plaatsvinden kunnen digitale opnamen worden gemaakt die gedeeld worden via internet. 
De Protestantse Gemeente Maasdijk hanteert hierbij een aantal richtlijnen in het kader van de privacy wetgeving (AVG), zodat de privacy en anonimiteit van de bezoekers gewaarborgd blijven. Deze richtlijnen zijn vastgelegd in een protocol. U kunt dit protocol downloaden met deze link: Protocol KerkTV PGMaasdijk

Diensten voor de komende week staan in de rechterkolom op uw scherm vermeld.  

terug