Wat is een groeigroep? Wat is een groeigroep?

In het onderwijs van Jezus ontdekken we drie cirkels van mensen om Hem heen. Jezus sprak niet alleen tot grote groepen, maar ook met individuen. Daarnaast had Jezus een kleine groep mensen om zich heen verzameld met wie Hij de dingen van de Vader besprak.
Ook in ons geestelijk leven kunnen we deze drie cirkels terugvinden. Op zondag ontmoeten we elkaar als de 'grote gemeente', die bijeenkomt om de lofzang te zingen en het Woord te horen. We kennen ook het persoonlijk gebed en bijbellezen. Maar ook voor ons is die 'tussenschakel' tussen het persoonlijke en het massale van belang: de kleine groep. Of, om het wat ruimer te zeggen: een kleine groep die regelmatig samenkomt om met elkaar Gods Woord te lezen en het persoonlijke geloof en alledaagse dingen te delen. De nadruk ligt op gesprek, niet op studie.
Het doel van de groeigroep is om luisterend naar Gods Woord, in vrijheid, geborgenheid en openheid sprekend over geloof en leven, biddend en zoekend, met elkaar te groeien in relatie tot God, tot elkaar en tot de wereld om ons heen.

 

terug