Pastoraat Pastoraat

Het pastoraat vormt de basis voor het gemeente zijn.  Dat houdt in dat we naar elkaar omzien, voor elkaar zorgen en met elkaar op weg zijn. We lopen zo nodig  een eindje met elkaar mee, en laten daarbij iets van God zien. We willen pastorale zorg bieden daar waar nodig en aan die mensen die daaraan behoefte hebben. Het pastoraat in onze gemeente kent verschillende functies, te weten ouderling, pastoraal medewerker en contactpersoon.

Klik op < lees meer>

lees meer ยป
 
Contactgegevens pastoraat Contactgegevens pastoraat

Voor pastorale zorg, een luisterend oor, of bij problemen op sociaal, emotioneel of geestelijk gebied kunt u voor u zelf of voor een ander contact opnemen met een predikant, ouderling of pastoraal medewerker. Zie onder  ‘wijkindeling’.
Voor overige algemene vragen op pastoraal gebied kunt u contact opnemen met de pastoraal scriba: Lenie Verkade.