Diakonaat Diakonaat
Is ieder gemeentelid een diaken?

Nee, zult u waarschijnlijk zeggen. Maar dat is maar ten dele waar. Vrij vertaald heeft de diaconie de taak om van onze gemeenteleden ook diakenen te maken.
Weliswaar geen bevestigde ambtsdragers, maar wel mensen die mee willen werken aan een wereld waarin gerechtigheid en barmhartigheid beter zichtbaar worden.

Diaconaat betekent oog en oor hebben voor mensen in de knel, luisteren naar hun verhalen. En helper zijn waar geen helper is. Dat kan ieder gemeentelid doen. En dit hoeft niet meteen iets heel groots te zijn. Het kan bijvoorbeeld uw buurman of vrouw zijn die tijdelijk wat hulp kan gebruiken. Iemand opzoeken die ziek is; iemand aandacht geven; boodschappen doen voor iemand; bidden voor en/of met iemand. Het ‘Christen zijn’ in de praktijk brengen.
We weten – en zijn daar dankbaar voor – dat er al heel veel gebeurt in onze gemeente.

De diaconie gaat over mensen... over u en jou

Hieronder leest u meer over diakonaat in een aantal artikelen.

Over de verdere taken van de diaconie: zie onder Wijkindeling.

 
Visie op diaconaat Visie op diaconaat

Het is de taak van de diaconie om richting en mede uitvoering te geven aan die diaconale opdracht die de gehele gemeente aangaat, te weten; leven naar en vanuit Gods woord door er voor mensen te zijn in allerlei omstandigheden in de directe omgeving, landelijk en wereldwijd.

lees meer »
 
Wat is een diaconale gemeente? Wat is een diaconale gemeente?

Ten eerste: onze hele gemeente is dus tot het dienen geroepen, alle leden met hun eigen mogelijkheden. De diaconie neemt hierbij slechts het voortouw, maar wil graag geholpen of gestuurd worden door de gemeente zodat de gemeente ook zelf blijk geeft van hun diaconaal dienen.

lees meer »
 
Welke zijn de taken van de diaconie? Welke zijn de taken van de diaconie?

Hieronder een overzicht van de diverse taken van onze diaconie:
 

lees meer »
 
Welke diakonale projecten worden gesteund? Welke diakonale projecten worden gesteund?

Hieronder een overzicht van de projecten die wij in het bijzonder steunen:

lees meer »
 
Contact en Giften Contact en Giften

De diakenen willen u graag voorgaan, maar uw deelname en handen zijn onontbeerlijk. Misschien wilt u eens wat meer weten over een bepaald onderdeel, of ziet u zelf diaconale leemtes in onze gemeente of daarbuiten. Graag willen we daar met u over praten en misschien het een en ander uitwerken. En voelt u zich altijd vrij om één van ons te bellen of te mailen met een verzoek of vraag.
Ons algemene emailadres is:  diaconie@pgmaasdijk.nl

Vanzelfsprekend staan wij ook altijd open voor giften voor een bepaald doel, of voor het algemene werk.
Het rekeningnummer bij de Rabobank is NL 17 RABO 03403.04170
o.v.v.  Diaconie Protestantse Gemeente Maasdijk.