Wat is Jeugdkerk? Wat is Jeugdkerk?

Jeugdkerk is een bijeenkomst voor jongeren van de eerste  4 klassen van het voortgezet onderwijs. De Jeugdkerk is in principe elke maand. In de “Samen” is te lezen wanneer de bijeenkomsten zijn, en de deelnemers worden bovendien per email uitgenodigd. De jongeren zullen bij aanvang van de kerkdienst meteen naar hun eigen “dienst” gaan. En ze gaan met de kinderen van de Kinderkerk de kerk weer in. Op deze manier is er ruimschoots de tijd om onderwerpen te behandelen en in te gaan op eventuele vragen.

 
Kijk zelf maar.... Kijk zelf maar....

Hoe gaat het nu eigenlijk bij de Jeugdkerk? Als je nog nooit geweest bent heb je daar misschien wel een verkeerd beeld van. 
Daarom hebben we er twee filmpjes over gemaakt die je laten zien hoe het NIET gaat , en hoe het WEL gaat.  Kijk zelf maar.
Wil je ook meedoen? Welkom bij de Jeugdkerk!

 
Het doel van de Jeugdkerk? Het doel van de Jeugdkerk?

 Het doel van de Jeugdkerk is om te proberen de opgroeiende generatie te betrekken bij de gemeente als geheel. 

Daarom staat Jeugdkerk niet op zichzelf, maar is een onderdeel van het streven om een gemeente  te worden waarin zowel ouderen, ouders, jongeren en kinderen zich thuis voelen. Om een geloofsgemeenschap te vormen waarin er begrip is voor elkaar. Een kerk waarin ruimte is voor iedereen en waarin diensten zijn voor iedereen. Een gemeente waar ieders mening telt. Dat alles kan alleen ontstaan als men wil leren van elkaar en als er respect is voor elkaar.

 
Wie geven leiding aan de Jeugdkerk? Wie geven leiding aan de Jeugdkerk?

Jeugdkerk wordt met veel plezier geleid door  Lianda Boers, Berna van Dijk, Leonie v.d. Bogert, Bram Prins en Peter van de Berg. 
Zij hopen iedere maand weer op een volle bak met jongeren met wie zij de discussie aan kunnen gaan over het geloof en alles wat er bij komt kijken.

Vriendelijk verzoek naar de ouders; stimuleer uw kind om naar de Jeugdkerk te komen. ’t Is hartstikke gezellig en leerzaam.

Mail naar  niksmoet@kabelfoon.net voor eventuele vragen/opmerkingen etc.