Welkomscommissie Welkomscommissie


De wekelijkse erediensten worden over het algemeen bezocht door kerkgangers die lid zijn van onze gemeente. Zij weten de weg en kennen de gebruiken. Met regelmaat krijgen we gasten van buiten, soms met een reden omdat er een speciale dienst is, soms uit nieuwsgierigheid. Deze gasten willen we speciaal welkom heten en om die reden hebben we een welkom commissie die bij elkaar uit meer dan 30 personen bestaat. Even een praatje bij de deur en vertellen dat we het fijn vinden dat ze de dienst bezoeken. Soms ook even vertellen hoe het er aan toe gaat binnen een kerkdienst. We laten ons leiden door de vragen van onze gasten. Wekelijks staan er om die reden twee mensen bij de deur met een speciale button als gastvrouw of gastheer.

terug