Actie Kerkbalans 2020 Actie Kerkbalans 2020
Actie Kerkbalans 2020
Zaterdag 18 januari a.s. gaat de Actie Kerkbalans weer van start. In de week daarop ontvangt u de envelop met informatie en het toezeggingsformulier waarop u uw vrijwillige bijdrage voor 2020 kunt aangeven. Een week later, in elk geval vóór 1 februari, wordt deze envelop door een vrijwilliger bij u opgehaald. Krijgt u de envelop per post, dan verzoeken wij u de antwoordenvelop met ingevuld toezeggingsformulier in een van de daartoe bestemde bussen in de hal van de kerk te deponeren of per post te retourneren.
Heeft u moeite met het invullen van het toezeggingsformulier, of heeft u vragen, laat het weten! U kunt contact opnemen met Gerda Hofland (tel. 0174 520184 / 0613690143). 
Het thema is: Geef voor je kerk! Het is belangrijk dat we samen gemeente van Christus kunnen zijn en hebben dus ook uw financiële steun nodig. Actie Kerkbalans, van harte bij u aanbevolen!
College van Kerkrentmeesters.
 
terug