Actie Kerkbalans 2023 Actie Kerkbalans 2023
Zaterdag 14 januari a.s. gaat de Actie Kerkbalans weer van start. In de week daarop ontvangt u de envelop met informatie en het toezeggingsformulier waarop u uw vrijwillige bijdrage voor 2023 kunt aangeven. Een week later, in elk geval vóór 27 januari, wordt deze envelop door een vrijwilliger bij u opgehaald. Krijgt u de envelop per post, dan verzoeken wij u de antwoordenvelop met ingevuld toezeggingsformulier in de brievenbus van de Dorpskerk te deponeren of per post te retourneren.
Heeft u moeite met het invullen van het toezeggingsformulier, of heeft u vragen, laat het weten! U kunt contact opnemen met Gerda Hofland.
Onze slogan voor 2023 is: ‘De Protestantse Gemeente Maasdijk, dat zijn wij samen!’ Alle kosten voor het hebben van een dominee, kerkelijk werker, kosters, het kerkgebouw, het organiseren van jeugdwerk en kerkdiensten met beeld en geluid en nog veel meer, moeten betaald worden door de leden samen en daarom hebben wij uw financiële steun hard nodig.
Actie Kerkbalans, van harte bij u aanbevolen!
College van Kerkrentmeesters.
terug