Afkondigingen Afkondigingen
In de digitale diensten worden de mededelingen tot een minimum beperkt. Wilt u toch met een berichtje iets kenbaar maken aan de gemeente dan kan dit in de wekelijkse nieuwsbrief.
Als u uw bericht voor dinsdagavond 20.00 uur stuurt naar scribaat@pgmaasdijk.nl, dan kan het worden meegenomen in de nieuwsbrief.

Nel Elgersma, past. scriba
terug