Algemeen postadres Algemeen postadres

Protestantse Gemeente Maasdijk
Korte Kruisweg 12A 
2676 XM  Maasdijk

Als u poststukken verstuurt aan onze gemeente, wilt u dan op de enveloppe aangeven voor wie het bedoeld is?  Bijvoorbeeld : Scribaat, Diakonaat, Pastoraat, Kerkrentmeesters, Commissie ...  ,  etc. Hartelijk dank voor uw medewerking.
Let op: het oude postadres: Postbus 18 is komen te vervallen. 

terug