Bazar activiteiten 2022 Bazar activiteiten 2022
Inmiddels is het oktober, heeft de herfst zijn intrede gedaan en ligt de geslaagde telefonische lotenverkoop alweer achter ons. Maar liefst 3750 loten werden er in drie weken tijd verkocht, een prachtig resultaat, met dank aan onze prijzensponsors en vrijwilligers die ons hierbij hebben geholpen.
Verder hebben we als bazarcommissie voor de zomervakantie  een enquête uitgezet om de animo voor activiteiten van de bazarcommissie onder de gemeente te peilen. Hoewel de enquête niet door veel leden is ingevuld, zijn wij blij met de mensen die de moeite hebben genomen deze in te vullen. Dank u wel!
De uitslag is inmiddels door ons bekeken en uit de enquête komt naar voren dat de 'vroegere activiteiten' zoals kerkenveiling en bazar het meest bekend en gewenst zijn bij de leden vanaf 40 jaar en ouder. Ook zijn er enkele andere ideeën aangedragen en hebben diverse mensen aangegeven te willen helpen bij het organiseren van een activiteit. Al bij al voldoende stof om mee verder te kunnen.
We hebben besloten om het dit jaar, mede vanwege de onzekere tijd, het zelfde te doen als vorig jaar. Dat betekent dat we op vrijdag 18 november weer een gezellige bingo-ochtend organiseren, aangevuld met het Rad van Avontuur, de oliebollenverkoop en creativiteiten van onze eigen gemeenteleden en waarbij we ook de trekking van de geslaagde lotenverkoop actie zullen doen.
 Volgend jaar willen we weer inzetten op een gezellige middag/avond met een combinatie van kerkenveiling en rad van avontuur. Hierover natuurlijk volgend jaar meer. Graag tot ziens op vrijdag 18 november.

Jaco, Leo, Hilbert, Marielle, Eeft en Bianca
 
terug