Bazarnieuws oktober 2022 Bazarnieuws oktober 2022
Vóór de zomervakantie hebben wij een enquête uitgezet om de animo voor activiteiten van de bazarcommissie onder de gemeente te peilen. Hoewel de enquête niet door veel leden is ingevuld, zijn wij blij met de mensen die de moeite hebben genomen deze wel in te vullen. Dank u wel!
Wij hebben wij de uitslag inmiddels bekeken. Uit de enquête komt naar voren dat de 'vroegere activiteiten' zoals kerkenveiling en bazar het meest bekend en gewenst zijn bij de leden vanaf 40 jaar en ouder. Ook zijn er enkele andere ideeën aangedragen en hebben diverse mensen aangegeven te willen helpen bij het organiseren van een activiteit. Al bij al voldoende stof om mee verder te kunnen. 
We hebben besloten om het dit jaar, mede vanwege de onzekere tijd, hetzelfde te doen als vorig jaar. Dat betekent dat we op vrijdag 18 november weer de bekende gezellige bingo-ochtend gaan organiseren, waarbij we ook de trekking van de geslaagde lotenactie zullen doen. Uiteraard aangevuld met het Rad van Avontuur, de welbekende heerlijke oliebollen en de kaarten/creativiteiten.
Volgend jaar willen we weer inzetten op een gezellige middag/avond met een combinatie van kerkenveiling en Rad van Avontuur. Hierover volgt natuurlijk tegen die tijd meer informatie.

Groeten van de bazarcommissie, bazar@pgmaasdijk.nl
terug