Het mediateam Het mediateam

In de Dorpskerk worden de liederen en bijbelgedeeltes gepresenteerd op een scherm door middel  van een beamer.
De beamer wordt aangestuurd door een computer. Voor iedere dienst levert de predikant zijn of haar liturgie in bij het mediateam. De leden van het team hebben bij toerbeurt dienst in de vieringen.
Een eenvoudige liturgie zit in een kwartiertje in de computer/laptop, maar een liturgie met een PowerPoint of een leuk filmpje kost meer tijd en daarom moet het materiaal ruim om tijd worden aangeleverd.

Wilt u iets vragen of melden aan het mediateam?  U kunt ons na de viering altijd even aanspreken achter in de kerk, of een email sturen aan:  mediateam@pgmaasdijk.nl

 
Protocol gebruik beamers tijdens de erediensten Protocol gebruik beamers tijdens de erediensten

Beamers bieden de mogelijkheid van betere informatie en visuele ondersteuning tijdens de erediensten. Maar teveel en op het verkeerde moment kan soms ook de dienst verstoren. Voor het juiste gebruik van de beamers  is door de kleine kerkenraad een protocol opgesteld. Voor het inzien of downloaden van dit protocol klik hier.