Begrotingen 2014 ter inzage Begrotingen 2014 ter inzage

Begrotingen

6 november zijn de begrotingen van de jeugd, de diaconie en de kerk toegelicht tijdens de gemeenteavond.

In de begrotingen van de diaconie en de jeugd is niets gewijzigd ten opzichte van de gemeenteavond.

Het CvK heeft vorige week in het bijzijn van de boekhouder de begroting van de kerk nogmaals kritisch tegen het licht gehouden.

Op grond van de gegevens t/m eind september is geconstateerd dat de begrote cijfers voor pastoraat voor 2013 te hoog zijn ingeschat.

Men is uitgegaan van de kosten over 2012 en daarin zat een eenmalige onkostenpost die in 2013 tot op heden niet is teruggekomen en naar verwachting ook in 2014 niet terugkomt.

Het tekort over 2014 komt daarmee uit op € -28.028 in plaats van € -52.778,- Het CvK denkt hiermee een realistische begroting af te geven over 2014.

Zoals gemeld tijdens de gemeenteavond begin november zal in het voorjaar van 2014 een kritisch analyse plaatsvinden op grond van de cijfers over 2012 en 2013 en zal er een meerjarenbegroting worden opgesteld. We kunnen immers niet doorgaan met een jaarlijks tekort op de begroting.

Ondanks het feit dat in de begroting over 2014 rekening wordt gehouden met minder inkomsten spreekt de kerkenraad de hoop uit dat de leden hun verantwoordelijkheid laten zien.

Natuurlijk zijn er mensen die lijden onder de crisis maar dat geldt niet voor iedereen. Als de sterkste schouders bereid zijn extra lasten te dragen, laten we met elkaar zien wat de kerk ons waard is.

De concept begrotingen zijn voorlopig vastgesteld in de vergadering van 26 november en staan in concept hieronder.

Begroting Kerkrentmeesters 

Begroting Diaconie

Begroting Jeugdwerk

Woensdag 18 december (tussen 19.00-19.45 uur) kunt u vragen stellen en / of een advies uitbrengen.

Namens de kerkenraad

Cor van der Kruk vz CvK

Adriaan van Zanten vz GK

terug