BROOD IN BETLEHEM Adventsproject 2012

BROOD IN BETLEHEM Adventsproject 2012

Zondag 02 december;
Het Adventsproject heet dit jaar 
BROOD IN BETLEHEM
Nog vier weken, dan is het Kerstfeest. Dan vieren we dat de Here Jezus geboren wordt.
Jezus wordt geboren in Betlehem. Hij komt uit de familie van David. En Jezus komt om mensen te redden en te helpen.
Over Betlehem, de familie van David en het redden van mensen gaat het ook in het bijbelboek Ruth. Duizend jaar voordat Jezus geboren wordt gebeurt dus iets dat veel lijkt op het Kerstfeest. Daarom gaan we naar die verhalen luisteren. Ruth krijgt in Betlehem wat zij nodig heeft: brood om te leven. En wij krijgen met Kerstfeest wat wij nodig hebben: Jezus, de Zoon van God. Hij noemt zichzelf: het brood dat leven geeft.
Vandaag hebben we als thema: Is er wel brood in Betlehem
Naomi en Ruth keren terug naar Betlehem.  Want er is hongersnood in Moab.  Ruth en Naomi hopen dat er wel brood is in Betlehem. Het wordt een lange en moeilijke reis. Tijdens de reis blijven de vrouwen zich afvragen:  Is er wel brood voor 2 weduwvrouwen. Gelukkig zorgt God voor deze moedige vrouwen.

Als je alles hebt verloren,
zoals Noömi op een dag
en je leven slechts gevuld lijkt
met verdriet en tegenslag,
je weer terug wilt naar je wortels
weg van eenzaamheid en pijn,
blijkt er toch ineens een lichtje
aan de horizon te zijn
Ja, dat zeggen al die prachtige verhalen
die wij hier mogen lezen, mogen horen
onder de vleugels van het oude Betlehem
wordt keer op keer weer nieuwe hoop geboren


Zondag 9 december
Vandaag de tweede zondag in ons advenstproject: BROOD IN BETLEHEM.
En die heeft  als thema Oogsten in het veld van Bethlehem.

Vol verwachting is Ruth in Betlehem gekomen. Ze heeft ontdekt dat de armste mensen de restjes van de oogst, het graan dat per ongeluk valt, mogen oprapen. Daarom gaat ze naar een akker, waar het graan gemaaid wordt. De rijke baas van deze akker, Boaz, stuurt haar niet weg. Hij is vriendelijk voor Ruth en geeft haar niet een restje maar iets meer dan ze nodig heeft. Hij is gul, Hij vindt het fijn om te helpen. Het maakt niet dat ze iemand uit een vijandig buitenland is, God houdt ook van haar. God zorgt toch speciaal voor mensen die het moeilijk hebben. Noömi en Ruth kunnen verder leven; dat is goed nieuws.
Op het Kerstfeest zitten de Herders in het veld van Betlehem. De mensen kijken op hen neer. Zij hebben het ook moeilijk. Juist deze herders krijgen goed nieuws, dat hoop en leven geeft: Jezus is geboren, God heeft de Redder gegeven.

Als je arm bent in den vreemde:
zonder te eten, zonder geld,
maar je mag wel aren lezen
bij de maaiers op het veld,
als je steeds jezelf opzij zet
ondanks zorgen ondanks pijn,
blijkt er toch opeens een lichtje
aan de horizon te zijn
Ja, dat zeggen al die prachtige verhalen
die wij hier mogen lezen, mogen horen
onder de vleugels van het oude Betlehem
wordt keer op keer weer nieuwe hoop geboren

Zondag 16 december
Vandaag de derde zondag in ons adventsproject: BROOD IN BETLEHEM. 
En die heeft als thema:  Verlosser in de nacht

De mensen in Betlehem vinden Ruth een goede vrouw. Ze doet haar best en helpt de oude Noömi. Ze hebben nu eten genoeg, maar echt thuis is Ruth niet. Ze blijft een vrouw uit het buitenland die er niet echt bij hoort. Daarom bedenkt Noömi een plan. Misschien wil de rijke Boaz het land van haar overleden man Elimelech  voor hen kopen, misschien wil Boaz zelfs wel met Ruth trouwen, zodat ze samen een kindje kunnen krijgen, een jongen die later voor Noömi en Ruth kan zorgen. Met haar mooiste kleren aan en haar heerlijkste parfum op gaat ze dat midden in de nacht vragen aan Boaz. Als hij alleen is. Heel spannend! Boaz zegt ja: in deze nacht komt alles goed voor Ruth en Noömi. Eerst gaf hij Ruth brood, nu een veilig thuis.
De nacht dat Ruth naar Boaz gaat lijkt wel op de Kerstnacht. Midden in de nacht in Betlehem zegt God: Ik wil de wereld verlossen, alle mensen, iedereen die in Mij gelooft. Ik geef Jezus, Hij zal jullie Redder zijn.

Als de wolken verder drijven,
het weer wat lichter wordt misschien,
je voorzichtig op de dorsvloer
weer een toekomst mag gaan zien
en je voelt de hoop weer groeien,
al begint het nog zo klein,
weet je dat er steeds een lichtje
aan de horizon zal zijn
Ja, dat zeggen al die prachtige verhalen
die wij hier mogen lezen, mogen horen
onder de vleugels van het oude Betlehem
wordt keer op keer weer nieuwe hoop geboren


Zondag 23 december
Vandaag de vierde zondag in het adventsproject: BROOD IN BETLEHEM.
En die heeft  als thema:  Davids geslacht komt uit Bethlehem.

God maakt een nieuw begin in Betlehem doordat Boaz en Ruth trouwen. Samen krijgen ze een zoon. Hij heet Obed, dat betekent knecht, helper. Hij gaat Noömi en Ruth helpen.
Nog twee dagen, dan is het Kerstfeest. Dan vieren we dat de Here Jezus geboren wordt.
Hij wordt geboren in Betlehem. Jezus komt om mensen te redden en te helpen. En Hij komt uit de familie van David.
Over koning David hebben we nog niets gehoord. Maar ook David heeft met Ruth te maken.  Ruth en Boaz kregen het  kindje Obed,  Obed kreeg een zoon Isaï en Isaï is de vader van … David. Jezus is de grootste zoon van David. Jezus zal de grootste Koning zijn, niet koning alleen van Israël, maar koning van al Gods kinderen. Hij maakt alles goed.

Als je samen man en vrouw wordt,
een nieuwe toekomst naar je wenkt,
God je dan weer nieuwe moed geeft  
als Hij jou een kindje schenkt
en je hoort dat de Verlosser
voort mag komen uit zijn lijn,
weet je dat dat weer een lichtje
aan de horizon zal zijn
Ja, dat zeggen al die prachtige verhalen
die wij hier mogen lezen, mogen horen
onder de vleugels van het oude Betlehem
wordt keer op keer weer nieuwe hoop geboren

Dinsdag 25 december

Vandaag de laatste dag in ons project Brood in Betlehem.
Het die gaat vandaag over: Een volle voederbak in Betlehem.

We hebben de geschiedenis van Ruth gehoord. Zij krijgt brood, een thuis en een familie. Het begint met verdriet en eindigt met blijheid en dankbaarheid aan God.
Vandaag vieren we dat God veel meer geeft dan brood alleen. De Heer geeft ons Jezus in een
voederbak. Zo laat Hij zien wat nog belangrijker is dan eten en een thuis.  Wie is nog belangrijker dan brood en een familie en een thuis? Dat is Jezus. Hij maakt ons leven goed
en blij. Wie in Jezus gelooft, krijgt van God meer dan genoeg van Gods goedheid en liefde.
Een kindje in een voederbak, in Betlehem, bij arme mensen en toch… de Redder, degene die wij nodig hebben om feest te vieren en gelukkig te zijn. Vandaag en morgen en altijd.

Als de herberg voor jou dicht blijft
en je moet rusten in een stal,
en het kindje wordt geboren
dat de mensen redden zal,
als de wereld roept om vrede
om een wereld zonder pijn,
blijkt dat kindje steeds een lichtje
aan de horizon te zijn
Ja, dat zeggen al die prachtige verhalen
die wij hier mogen lezen, mogen horen
onder de vleugels van het oude Betlehem
wordt keer op keer weer nieuwe hoop geboren

 

terug