Collecte Diaconie Collecte Diaconie
De collecte van deze zondag is bestemd voor Kerk in Aktie: noodhulp overstromingen in Pakistan.
Deze maand zijn 33 miljoen mensen in Pakistan getroffen door de heftigste regens ooit. Grote overstromingen zijn het gevolg, een derde deel van het land staat onder water. Er zijn al 1000 doden gevallen. Vooral in het arme zuiden en zuidwesten zijn miljoenen mensen op de vlucht geslagen. Meer dan een miljoen huizen zijn verwoest of beschadigd.

Veel vee is verdronken. Het leed is onbeschrijflijk en de nood is hoog. En als het water straks weg is, dreigt honger, want de oogsten zijn vernietigd. Kerk in Actie geeft via haar partnerorganisaties in Pakistan direct noodhulp aan de vele slachtoffers om te voorzien in hun onmiddellijke levensbehoefte. 1700 gezinnen krijgen een voedselpakket en inwoners van getroffen dorpen krijgen voer voor hun vee.
In de kerk wordt in deze gezinsdienst door de kinderen van de kinderkerk gecollecteerd, maar u kunt ook via de qr-code en app uw gift geven.
terug