Collecte Diaconie zondag 29 mei voor de Oost Europa Commissie Collecte Diaconie zondag 29 mei voor de Oost Europa Commissie
Wat doet de Oost Europa Commissie (OEC)
De OEC heeft gelukkig het laatste half jaar; na tweejaar gedwongen op onze handen te zitten door Corona, haar activiteiten weer op kunnen pakken. In oktober en in april konden er weer kinderkledingbeurzen worden gehouden.

Daardoor kregen wij weer een heleboel goede kinderkleding. Die hebben we naar de drie kinderhuizen kunnen brengen, één keer via een transporteur (in Nov. 2021) en éénmaal zelf (in mei 2022) met een bestelbus, die we van Transportbedrijf de Jong (werkgever van één van ons) gratis mochten gebruiken. We zijn de kinderhuizen wel de laatste 2 jaar met financiële middelen blijven ondersteunen, want corona en nu zeker ook de oorlog in de Oekraïne hebben een enorme impact op de financiële situatie van de kinderhuizen, die het vooral van sponsoring vanuit het buitenland moeten hebben.

Ook is één van de tehuizen nog getroffen door een enorme brand (deze heeft de gehele keuken en een groot gedeelte van het dak verwoest) en daar ze in Roemenië praktisch niet verzekerd zijn is dit financieel een enorme klap. Wij trachten ze met de donatie van wat extra geld toch weer op de been te krijgen, zodat de zomerkampen die daar worden gehouden gewoon door kunnen gaan, want daardoor genereren ze vaak extra geld om de opvang van jongeren het hele jaar door mogelijk te maken. Het was ook goed dat wij zelf na 2 jaar weer de kinderhuizen konden bezoeken om te kijken hoe alles reilt en zeilt en om de mensen die daar het echte werk doen te stimuleren om dit werk voort te zetten (want ik kan u verzekeren dat het enorm zwaar is om zoveel kinderen op te vangen die allemaal een rugzak(je) mee dragen uit hun verleden).

Wij hebben gelukkig weer kunnen ervaren dat er met enorm veel liefde en hartstocht gewerkt wordt om deze kinderen weer een redelijk normaal leven en uitzicht op een betere toekomst te geven. Wij als OEC willen ons daarom de komende jaren daar graag voor blijven inzetten en hopen dat u ons daarin wil ondersteunen.
namens de OEC, Jaap Valstar
terug