Commissie bijzondere diensten Commissie bijzondere diensten


De commissie bijzondere diensten is een samenvoeging van de Commissie nieuw liedboek (sinds 2015) en de Commissie bijzondere diensten.
Op dit moment bestaat onze commissie uit: Janice de Jong, Joke de Jong, Leen Dekker en Esther Schwagermann.
Wij vergaderen eens in de twee maanden om invulling te geven aan de bijzondere diensten. Daarnaast stellen wij een lijst op voor de kennismaking met nieuwe liederen. (zie hiervoor "Favolied" in het hoofdmenu)

De bijzondere diensten bestaan onder andere uit Pasen, Pinksteren, Kerst waaronder ook de Oeumenische Volkskerstzang en Muziekdiensten.

Enkele specifieke taken die hierbij toekomen aan de Commissie bijzondere diensten zijn het zorgen voor muzikale begeleiding van de dienst in de vorm van een koor, band of muzikanten, maar ook het eventueel meegeven van een attentie na de dienst regelen wij.
Wij zijn ook verantwoordelijk voor de PR voor deze diensten en het leggen van contacten met andere (Maasdijkse) kerkgenootschappen en scholen.
We blijven kijken naar veranderingen om bestaande diensten eigentijds in te vullen, waarbij wij altijd proberen om voor alle leeftijden een aantrekkelijke dienst te bieden.

Wil jij ook met ons meedenken over invullen van een bijzondere dienst, meld je dan vooral aan via commissiebijzonderediensten@pgmaasdijk.nl.
Je kunt ons dan helpen om een dienst voor te bereiden. We zijn altijd blij met mensen die creatieve ideeën hebben.

Heb je soms inbreng voor een Favolied die je graag langs wilt laten komen kan je die ook altijd mailen naar onze Commissie.
 
terug